مقالات

شناسه ملی شرکت | ثبت شرکت در کرج
شهریور, 1397 مقالات
شناسه ملی شرکت چیست ؟ با زیاد شدن جمعیت و وجود حجم وسیعی از اطلاعات، برای دستیابی راحت تر به اطلاعات، کدهای خاصی برای هر افراد تعبیه شد که تنها مربوط به خود آنهاست. در مورد اشخاص حقیقی، این کدها با نام کد یا شماره ملی و در مورد ...
ادامه مطلب
استعلام ثبت شرکت | نحوه استعلام شماره ثبت شرکت
مرداد, 1397 ثبت شرکت, مقالات
استعلام ثبت شرکت : قانون تجارت، ثبت شرکت های تجاری را بر 7 قسم تقسیم می کند که شامل : 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف تمامی انواع ...
ادامه مطلب
ثبت شرکت تعاونی
فروردین, 1396 مقالات
ثبت شرکت در کرج به صورت تعاونی ثبت شرکت در کرج به صورت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه ...
ادامه مطلب
تفاوت ثبت شرکت و موسسه
فروردین, 1396 مقالات
با نگاه مختصری به لیست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشاهده می‌کنید که علاوه بر هزاران ثبت شرکت ی که انجام شده است، تعداد زیادی موسسه هم به چشم می‌خورد. شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که شرکت چه فرقی با موسسه دارد؟ در این مطلب ...
ادامه مطلب
تشریفات ثبت شرکت سهامی
فروردین, 1396 مقالات
شخصیت حقوقی در ثبت شرکت
فروردین, 1396 مقالات
شخصیت حقوقی و استقلال شرکت در ثبت شرکت در کرج اشخاص، شخصیت شرکت در کنار شخصیت حقوقی شرکاء قرار گرفته است و شخصیت شرکاء در شخصیت شرکت تاثیر دارد. در صورتی که در شرکت های سهامی شرکاء بعد از پرداخت بهای سهام خود دیگر هیچگونه تعدی در برابر شرکت ...
ادامه مطلب
ثبت شرکت با مسئولیت محدود و غیر سهامی
فروردین, 1396 دسته‌بندی نشده, مقالات
تعریف و اصول ثبت شرکت در کرج با مسئولیت محدود طبق ماده قانون تجارت:”ثبت شرکت در کرج  با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل  شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده ...
ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی در کرج
فروردین, 1396 دسته‌بندی نشده, مقالات
تشریفات مقدماتی ثبت شرکت سهامی در قانون تجارت ایران و همچنین قانون ثبت شرکت در کرج هیچگونه محدودیت و اجازه ای برای ثبت شرکت سهامی پیش بینی نشده است. بنابراین، برای ثبت شرکت های سهامی در ایران آزادی کامل وجود دارد.درسا ثبت را همیشه در کار های حقوقی قمراه ...
ادامه مطلب
ثبت شرکت در کرج و همکاری شرکاء
فروردین, 1396 مقالات
شرکاء مختلف در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی در ثبت شرکت در کرج به صورت مختلط غیر سهامی دارای دو نوع شریک می باشد، شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود که حقوق و اختیارات هر کدام از آن ها ذیلا توضیح داده می شود: ...
ادامه مطلب