دسته‌بندی نشده

مسئولیت محدود
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

جهت آگاهی کامل ...
ادامه مطلب
تغییر آدرس شرکت
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده

تغییر آدرس شرکت

در هنگام ثبت شرکت ...

ادامه مطلب
انتخاب نام شرکت
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده

تعیین نام شرکت

تعیین نام ...

ادامه مطلب
نقل و انتقال سهام شرکت
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده

نقل و انتقال سهام شرکت

انتقال مصدر باب ...

ادامه مطلب
افزایش و کاهش سرمایه شرکت
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده
تغییر موضوع شرکت
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده

تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت هدفی است که شرکا ...
ادامه مطلب
تغییر نام شرکت
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده

تغییر نام شرکت

یا امکان تغییر نام ...

ادامه مطلب
مشاوره مالی
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده
ثبت شرکت
بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده
در قانون ثبت شرکت ، شرکت در تعریفی ساده به اجتماع دو یا چند نفر شریک – سهامدار و یا موسس گفته می شود. که برای رسیدن به اهدافی کوتاه مدت یا بلند مدت دور هم جمع می شوند و بر اساس نوع ثبت شرکتشان ، اعضا و یا ...
ادامه مطلب