ورزشی

ثبت طرح ورزشی
بهمن, 1395 ثبت طرح صنعتی, ورزشی
این مطالعات معمولاً توسط شخص سومی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد، ‏زیرا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ممکن است به شکلی ‏خوش‌بینانه، فقط روی مزیت‌ها یا نقاط مثبت متمرکز شوند. انجام دادن مطالعات امکان‌سنجی و تهیه ...
ادامه مطلب