2634450133(98+)
2634205132(98+)

ورزشی

    ثبت طرح ورزشی

    این مطالعات معمولاً توسط شخص سومی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد، ‏زیرا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ...

    ثبت طرح ورزشی
    ۲۴
    بهمن