موسسه غیر تجاری

موسسه غیر تجاری
بهمن, 1395 ثبت شرکت, مقالات, موسسه غیر تجاری
در این مقاله به بررسی ثبت موسسات غیرتجاری می پردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید. ثبت موسسات غیرتجاری تعریفی از شرکتها و موسسات غیرتجاری در آیین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها وموسسات مصوب سال ۱۳۳۷ ...
ادامه مطلب