ثبت شرکت

ثبت شرکت هلدینگ
شهریور, 1397 ثبت شرکت, ثبت شرکت
شرکت هلدینگ : به شرکتی سهامی که مالکیت سهام شرکت دیگری را برعهده دارد، شرکت هلدینگ می گویند. هلدینگ از واژه لاتین Hold به معنی نگه داشتن گرفته می شود. به شرکت هلدینگ، شرکت مادر نیز گفته می شود. این شرکت ها عملا هیچگونه فعالیت تجاری نداشته و تنها ...
ادامه مطلب