نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام
بهمن, 1395 ثبت تغییرات, نقل و انتقال سهام
تغییرات شرکت-نقل و انتقال سهام و انواع آن چون در شرکتهای سهامی، سرمایه‎ی شرکت وثیقه‎ی طلبِ طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است یعنی شریک می‎تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. درخصوص مقررات ...
ادامه مطلب