حسابداری

حسابداری مالیاتی
بهمن, 1395 امور مالی و مالیاتی و بیمه, حسابداری
اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 27/11/1380 اصلاح شد، این قانون دارای پنج باب و بیست و هفت فصل و 273 ماده است. و شامل مقولاتی نظیر: “مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات ...
ادامه مطلب