تشکیل پرونده مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی
بهمن, 1395 امور مالی و مالیاتی و بیمه, تشکیل پرونده مالیاتی
بعد از ثبت شرکت اشخاص حقیقی وحقوقی بایستی برای انجام امور مالیاتی خود پرونده تشکیل دهند به همین علت برای تشکیل پرونده مالیاتی خود باید اقدام کنند  و به اداره مالیات و دارایی مراجعه کنند . مراحل تشکیل پرونده و تعیین میزان مالیات پرداختی در اداره مالیات و دارایی ...
ادامه مطلب