2634450133(98+)
2634205132(98+)

تحریر و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده

صفحه اصلی / امور مالی و مالیاتی و بیمه / "تحریر و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده"

    تحریر و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده

    مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی ...

    ثبت اظهارنامه مالیاتی
    ۲۴
    بهمن