اخذ مجوز استاندارد

استاندارد ملی ایران و شرایط آن
بهمن, 1395 اخذ مجوز استاندارد, امور اداری
ابتدا استاندارد را از لحاظ معنایی بررسی می کنیم. استاندارد به معنی نظم و قاعده، قانون و مفاهیم می‌باشد. سازمان اداره استاندارد ملی ایران به عنوان متولی بازرسی فنی و کیفی کالاهای ایرانی  وظیفه تدوین استانداردهای ملی ایران ISIRI را دارا می باشد. بیش از ۲۶۰۰۰ استاندارد ملی در کشور ...
ادامه مطلب