بهمن, 1398 دسته‌بندی نشده

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

جهت آگاهی کامل از جزئیات و شرایط مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج در ابتدا اطلاعات جامع و تعاریف در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود را بیان می کنیم و در ادامه فرایند ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج و مدارک و زمان آن را به استحضار می رسانیم.

تعریف ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکتی که با حداقل ۲ شریک یا بیشتر برای امور تجاری ثبت شده است و در آن هریک از اعضاء، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت باشند، شرکت با مسئولیت محدود نامیده می شود. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود بار مسئولیتی و تعهدی پایین بوده و دارای یک هیئت مدیره (تصمیم گیرنده) خارج از شرکاء می باشد که برای سرمایه گذاری افراد دیگر قابل استفاده می باشد.

طبق قانون ثبت شرکت در نام شرکت باید حتما عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و همچنین نام شرکت نباید  متضمن نام هیچ یک از اعضاء باشد در غیر این صورت فرد شریکی که نام او در نام شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت. در ضمن نیازی به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا بازکردن حساب بانکی در هنگام تاسیس در ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمی باشد. این نوع از شرکت ها معمولا در موضوعاتی نظیر موادغذایی، خرید، فروش، صادرات، واردات، آرایشی بهداشتی ، آشامیدنی و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند فعالیت دارند.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج دارای شرایطی می باشد که در زیر به آن اشاره میکنیم:

 • در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج حداقل ۲ نفر از اعضای اصلی در شرکت باید به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده باشند.
 • در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج حداقل تعداد شرکا دو نفر خواهد بود.
 • هر دو عضو مذکور می بایست حداقل ۱ درصد سهامدار باشند.
 • ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج جهت امور تجاری می باشد و حتی انجام امور غیر تجاری سودآور نیز در این دسته شرکتها تجاری محسوب شده و شامل مالیات خواهد شد.
 • سرمایه در ثبت شرکت مسئولیت محدود بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم نمی شود، بلکه به صورت سهم الشرکه به اعضاء تعلق خواهد داشت.
 • در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج اعضاء صرفا به مقدار سرمایه خود در مقابل اشخاص ثالث در مورد تعهدات شرکت مسئول خواهند بود.
 • اگر تعداد اعضاءی شرکت مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد، شرکت موظف به ثبت هیئت نظارت می باشد. هیئت نظارت متشکل از ۳ نفر است که از میان اعضاءی شرکت که عضو هیات مدیره نباشند به میزان یک سال انتخاب خواهند شد.
 • در صورتی که در نام شرکت با مسئولیت محدود از نام خانوادگی یکی از اعضاء استفاده شود شریک مذکور در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود، در واقع فارغ از مقدار سهم خود، به تنهایی و بدون توجه به مقدار مسئولیت سایر اعضاء مسئولیت خواهد داشت و مسئول ادای کلیه دیون و تعهدات شرکت خواهد بود بنابراین در هیچ صورتی نمی بایست از نام خانوادگی هیچ یک از اعضاء در نام شرکت مسئولیت محدود استفاده شود و در واقع حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
 • داشتن آدرس و کد پستی حقیقی ولو اینکه این آدرس مسکونی باشد.
 • شرکت با مسئولیت محدود در کرج وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل  اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

سرمایه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل سرمایه لازم در ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج می بایست یکصد هزار تومان باشد. در ضمن بر خلاف ثبت شرکت سهامی خاص این مبلغ به هیچ حسابی واریز نخواهد شد.
 • سرمایه شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه شرکت و موضوع فعالیت آن تعیین می شود. و قانونا بایستی به گونه ای تعیین شود که با گستره فعالیت شرکت همخوانی داشته و اصطلاحا محکمه پسند باشد. با این همه در حال حاضر می توان شرکت مسئولیت محدود را با سرمایه حداقل یک میلیون ریال ثبت نمود و در حال حاضر هیچگونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

سایر شرایط و قوانین ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
 • کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه ها ی غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
 • سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل و به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند .
 • انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.
 • شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد .
 • مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.
 • تصمیمات راجع به  شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریب عددی شرکا اتخاذ می شود . اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد.
 • هر یک از شرکا به نسبت سهمی که د رشرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید
 • روبط شرکت شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است . اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد .
برسی معایب و محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت ها باید با توجه به نوع خدمات و فعالیت های خود اقدام به تعیین نوع شرکت طبق قانون تجارت کنند و هر یک از انواع شرکت ها معایب و محاسن و محدودیت هایی دارند.

محاسن ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • در شرکت مسئولیت محدود فقط نیاز به ۲ عضو اصلی دارد.
 • هر ساله نیاز به معرفی اعضاء نیست و تنظیم صورتجلسه و تایید آن نیز نیاز نیست.
 • در شرکت با مسئولیت محدود نیازی به انتخاب بازرس نیست.
 • در شرکت با مسئولیت محدود تمامی سرمایه شرکت در اختیار مدیر عامل شرکت قرار می گیرد اما در شرکت سهامی خاص فقط  ۶۵% از سرمایه شرکت در اختیار شرکت قرار می گیرد و مابقی سرمایه به یک حساب بانکی واریز می شود.

معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج :

 • گاها برخی از بانکهای خصوصی به این شرکتها وام نمی دهند.
 • شرکت در مناقصات دولتی با این شرکت ها معمولا مقدور نیست.

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بعد از تشکیل پرونده و تکمیل مدارک به طور میانگین مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج یک ماه و نیم خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیران در صورتی که خارج از افراد سهام دار باشند.
 • گواهی عدم سوء پیشینه دریافت شده از دفاتر پلیس+۱۰
 • امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیأت مدیره
 • اعلام اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
 • اعلام موضوع فعالیت شرکت
 • اعلام آدرس محل فعالیت شرکت
 • اعلام میزان سرمایه شرکت ( حداقل سرمایه همانطور که گفته شد یکصد میلیون ریال می باشد) .
 • اعلام سهامداران و میزان سهام آنان
 • اعلام مدیران شرکت و سمت آنها
 • اعلام صاحبان امضاء
 • تهیه اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیر
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای دریافت اطلاعات و آگاهی از هزینه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج و دریافت مشاوره حضوری و تلفنی با شماره تلفن های موسسه حقوقی درسا تماس بگیرید.

فرایند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 • تکمیل مدارک درخواستی و تحویل به درسا ثبت
 • اعلام ۵ نام سه سیلابی به ترتیب اولویت
 • تعیین مییزان سهم اعضای سهامدار
 • تعیین سمت اعضا
 • تعیین میزان سرمایه شرکت
 • ثبت در سامانه اطلاعات ثبت شرکت ها و دریافت پذیرش
 • دریافت نام تایید شده از سامانه
 • دریافت امضا اعضاء در مدارک اصلی شرکت
 • مراجعه نماینده درسا ثبت با پیش آگهی برای دریافت پرونده و شماره ثبت به اداره ثبت شرکت ها
 • تحویل مدارک به مشتری
تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

در صورتی که تغییراتی در شرکت با مسئولیت محدود به وجود آید می توانید بر اساس نیاز اقدام به ثبت تغییرات شرکت خود کنید. همچنین در صورت تغییر موضوع فعالیت شرکت، تغییر آدرس شرکت، تغییر اعضاء شرکت، تغییر سرکایه شرکت،تغییر سمت اعضاء، تغییر سهم اعضاء شرکت از مشاوره رایگان کارشناسان و خدمات درسا ثبت استفاده نمایید.

انحلال شرکت

چنانچه شرکت مسئولیت محدود ثبت نموده اید و تمایل به ادامه فعالیت ندارید می توانید شرکت را بطور کامل منحل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله انحلال شرکت با مسئولیت محدود را مطالعه بفرمایید.

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود

چنانچه نیاز به گرفتن مجدد روزنامه رسمی شرکت خود دارید می توانید مجدد آن را دریافت کنید.

نکات ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱- هیچگونه شرکتی با یک نفر به ثبت نخواهد رسید.

۲- شرکت با مسئولیت محدود لزومی به واریز سرمایه به نام شرکت ندارد.

۳- انتخاب مدیر عامل لزوما از میان اعضای هیأت مدیره نخواهد بود.

۴-چنانچه شرکت مسئولیت محدود دارای بیش از ۱۲ نفر عضو هیأت مدیره باشد، اعضا موظف به انتخاب و معرفی ۳ نفر از اعضاءی خارج از هیات مدیره به عنوان هیأت نظارت به اداره ثبت شرکت ها خواهند بود.

۵- اعضای هیات نظارت موظف به تشکیل حداقل یک جلسه  مجمع عمومی در سال می باشند.

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱٫      پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه (مطابق نمونه ضمیمه ) و تهیه دو جلد اساسنامه وامضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکا، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه وفیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهار نامه اقدام می نماید.

۲٫      چند نام باتوجه به اینکه :۱- نام خارجی نباشد  ۲-سابقه ثبت نداشته باشد ۳- دارای معنا و مفهوم باشد  ۴- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامهای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهار نامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

۳٫      مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد(۲برگ تقاضانامه -۲برگ شرکت نامه-۲ جلد اساسنامه-  فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا- ارائه مجوز در صورت نیاز – ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین- ۲نسخه صورتجلسه هیات مدیره ) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دربافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت ) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

۴٫      در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

۵٫      پس از پرداخت مبلغ حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغی پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

۶٫      مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شمازه ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا(که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد )با قید جمله “ثبت با سند برابر است ” امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده با امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برد. یک نسخه از مدارک ضیط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه-شرکت نامه- اساسنامه –صورتجلسه مجمع عمومی موسس- صورتجلسه هیات مدیره ) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.

۷٫      متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

۸٫      متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر)جهت درج روزنامه رسمی(پس از پراخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد)تسلیم می نماید.

در صورتی که سوالی در زمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج دارید که پاسخ آن را در متن فوق یافت نکردید می توانید با شماره های درسا تماس بگیرید، همکاران ما مشتاق به پاسخگویی به سوالات شما می باشند.