مزایای ثبت شرکت دانش بنیان

فروردین, 1396 مقالات

مزایای شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت در کرج و ثبت شرکت دانش بنیانی را می توان از دو رویکرد بررسی کرد. رویکرد اول رویکرد کلان ملی و یا حتی روند جهانی می باشد. رویکرد دوم، از نقطه نظر داخلی و اکوسیستم ایجاد شده در داخل کشور می باشد.

آنچه که بیشتر ثبت شرکت های داخلی به دنبال آن هستند، شناخت نسبت به اکوسیستم ایجاد شده و مزایای آن است. لذا در بخش های زیر به این سوال پاسخ خواهیم داد که شرکت دانش بنیان که از کارگروه ارزیابی توانسته مجوز دریافت کند، از چه مزایایی می تواند بهره مند گردد. مزایایی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، مزایای مستقیم و غیر مستقیم را شامل می شود. ثبت شرکت در کرج

لیزینگ محصولات دانش بنیان

لیزینگ محصولات دانش بنیان در ادامه حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان که در راستای سند چشم انداز قانون پنجم توسعه کشور می باشد انجام می پذیرد. صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز فن بازار ملی ایران طرح “توسعه بازار فناوری” را به منظور ایجاد ایجاد بازارهای جدید و توسعه بازارهای فعلی اجرا می نمایند. ثبت شرکت در کرج

خدمت لیزینگ بدین صورت است که ثبت شرکت دانش بنیان در صورت داشتن خریدار برای محصول دانش بنیان خود می تواند برای اخذ تسهیلات لیزینگ اقدام کند. کارگزاران مرکز فن بازار ملی ایران توانمندی خریداران و فروشندگان را سنجیده و در صورت تایید قرارداد با فروشندگان و خریداران توسط عاملیت مالی منعقد خواهد شد.

در طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان شرکت فروشنده محصول خود را به شرکت خریدار تحویل داده و هزینه کالای خود را از نهاد مالی مرتبط با مرکز فن بازار ملی ایران دریافت می کند. سپس شرکت خریدار به صورت اقساط اقدام به بازپرداخت هزینه کالا به نهاد مالی می کند. ثبت شرکت در کرج

معافیت مالیاتی شرکت های دانش

معافیت مالیاتی ثبت شرکت های دانش بنیان از دیگر تمهیداتی است که در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

در اجرای مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی، درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قرارداد ها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکت ها و موسسات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت و یا موسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و همچنین پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند. ثبت شرکت در کرج

شرکت های دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری

در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن، واحدهای فناوری(پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارک های علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت(رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدمبرخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

کسری خدمت سربازی (طرح نظام وظیفه تخصصی)

خدمت نظام وظیفه ثبت شرکت های دانش بنیان را نیز همانند بسیاری شرکت های جوان محور دیگر دچار مشکل کرده است. جدایی افراد کلیدی برای مدتی طولانی فضای بسیاری از شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و برنامه ریزی برای آینده را پیچیده تر می کند. ثبت شرکت در کرج

در همین راستا و در جهت کمک به پیشرفت هرچه بهتر شرکت های دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری شیوه نامه ای جدید را تدوین نموده است که امسال به اجرا  درآمده است و از مهرماه سال ۹۴ به صورت غیر حضوری قابل پیگیری است. شیوه نامه ” دانش آموختگان برتر فناور ” طرحی است که توسط بنیاد ملی نخبگان اجرای شده است.

این طرح کمک می کند تا اشخاص فعال در شرکت های دانش بنیان بتوانند با بهره گیری از آن در زمره خدمت نظام وظیفه تخصصی قرار گیرند و از طریق بنیاد ملی نخبگان به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شوند. ثبت شرکت در کرج

سهمیه خدمت نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان

طبق گفته سرپرست امور  ثبت شرکت های دانش بنیان، هرکدام از شرکت های دانش بنیان که دارای فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی باشد، اعم از شرکت های نوپا و شرکت های تولیدکننده و صنعتی، می‌توانند یک نفر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کنند و به‌ازای هر ۵۰۰ میلیون تومان فروش مندرج در اظهارنامه مالیاتی و یا هر ۱۰ نفر نیروی انسانی شاغل بیمه‌شده، می‌توانند یک نفر دیگر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کنند.

لذا یک شرکت با فروش بیش از (۵۰۰) میلیون تومان، می‌تواند ۲ نفر را به‌عنوان سهمیه خود معرفی کند که سقف این سهمیه برای هر شرکت ۱۰ نفر تعیین شده است.

معرفی این افراد از سوی شرکت ها به معنای استفاده فرد از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی نیست و این فرد باید توانمندی‌ حداقلی را برای اجرای موفق پروژه پژوهشی در دستگاه‌های دفاعی و دولتی داشته باشد و امتیاز لازم را در حوزه پژوهش و فناوری کسب کند.

طرح نظام وظیفه تخصصی فعالان در شرکت های دانش بنیان ( شیوه نامه دانش آموختگان برتر فناور )

ثبت شرکت در کرج

شرایط اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به افراد فعال در شرکت های دانش بنیان به شرح زیر است:

۱- متقاضی باید دانش¬آموختۀ دورۀ کارشناسی¬ارشد یا دکتری تخصصی از یکی از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور باشد که صحت مدارک صادره آن به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

۲-  از زمان دانش آموختگی متقاضی بیش از سه سال (برای دانش آموختگان دانشگاه‌های داخل کشور) و بیش از شش سال (برای دانش آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور) نگذشته باشد.

یادآوری: انشجویان دورۀ دکتری تخصصی مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل که از پیشنهاد رسالۀ دکتری خود با موفقیت دفاع کرده¬اند، نیز در صورت موافقت استاد راهنما و تأیید دانشگاه محل تحصیل خود می¬توانند از این تسهیلات بهره-مند شوند.

۳- شرط لازم: متقاضیان برای نام نویسی در سامانه باید شرایط زیر را داشته باشند:

الف. دانش آموخته باید در یکی از شرکت¬ های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فنّاوری به مدت دست کم شش ماه (بر اساس فهرست بیمۀ شرکت) به طور تمام¬وقت به فعالیت مشغول بوده باشد. فهرست شرکت های مورد تأیید در صفحه اول سامانه کارگروه ارزیابی قرار دارد.

ب. میانگین کلِ دوره کارشناسیِ متقاضیان باید بیش از ۱۴ و میانگین کلِ دوره تحصیلات تکمیلی آنان (کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی) بیش از ۱۵ باشد.

۴- شرط کافی: متقاضی باید حائز بیشترین امتیاز از فعالیت¬های نخبگانی (شامل فعالیت¬های فنّاورانه، پژوهشی و آموزشی) بر اساس معیارهای بنیاد در میان متقاضیان باشد.

۵- مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نخبگانی به شرح زیر است:

الف. موفقیت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و …)

ب. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد

ج ‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی،پژوهشی،‌ فنّاورانه مورد تأیید بنیاد

د‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت‌های‌قرآنی مورد تأیید بنیاد

ه‍. اشتغال در شرکت‌های دانش بنیان (عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانش بنیان )

۶- شرکت¬‌ دانش بنیان باید دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد و کالاها و خدمات دانش بنیان خود را بر اساس اطلاعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد.

۷- هر یک از شرکت های دانش بنیان می¬تواند یک نفر و به ازای هر پنج میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر نیروی کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک نفر دیگر را معرفی کند. سهمیۀ مذکور تا سقف ده نفر برای هر شرکت در سال، برای مدت یک¬سال تعیین می¬شود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است.

۸- لازم است متقاضیان معرفی نامه شرکت متبوع خود را براساس الگوی مذکور در سامانه ثریا تهیه و بارگذاری کنند.

۹- هیچ نیازی به مراجعه حضوری فرد یا ارایه تقاضای مکتوب به بنیاد ملّی نخبگان/ معاونت علمی و فناوری نیست و فرد متقاضی باید اطلاعات خود و شرکت متبوع خود را در سامانه ثریا ثبت و به‌صورت الکترونیکی مراحل آن را پیگیری کند. پیام های لازم درباره وضعیت تقاضا (نقص مدارک و تأیید و یا عدم تأیید) در همین سامانه قابل مشاهده است.

۱۰- باتوجه به اینکه امتیازهای دانش آموختگان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه می‌شود لازم است:

۱۰-۱-  همه اطلاعات به طور کامل در سامانه ثریا بارگذاری شود. بدیهی است تا تکمیل نهایی اطلاعات، فرایند بررسی آغاز نمی‌شود.

۱۰-۲- زمان بررسی پرونده (از زمان تکمیل نهایی پرونده) در سامانه ۴۵ روز است و صرفاً پس از پایان این زمان، امکان پاسخگویی وجود خواهد داشت.

یادآوری مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه‌فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود. ثبت شرکت در کرج

۱۱- چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

موسسه حقوقی درسا با کادر مجرب و کارآمد در زمینه ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج آماده همکاری با شما می باشد.