سهامی خاص

بهمن, 1395 ثبت شرکت, سهامی خاص

برای آگاهی بیشتر در مورد ثبت شرکت سهامی خاص در کرج باید اطلاعات جامع و کاملی از قوانین و تعاریف شرکت سهامی خاص داشت که مؤسسه حقوقی درسا در این مقاله به طور کامل به آن اشاره کرده است.

به دلیل وجود پیچیدگی هایی که درقانون تجاری ثبت شرکت سهامی عام وجود داشت جهت ساده تر کردن و کوتاه کردن زمان ثبت شرکت لایحه ی اصلاحی برای قانون تجارت برای ثبت شرکت سهامی با تعداد شرکای کمتر و فعالیت ساده تر تصویب شد که شرکت سهامی خاص نامیده شد. در یک شرکت سهامی خاص در کرج حداقل شرکاء سه نفر یا بیشتر بوده که سهام شرکت بین آنها تقسیم می شود که فعالیت آن در زمینه های غیر تجاری می باشد اما باز هم یک شرکت تجاری به شمار می آید.

تعریف ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله  با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود. تعداد و مشخصات اعضا,در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ۵ نفر است که ۳ نفر سهامدار و ۲ نفر بازرس می باشند و اعضای هیئت مدیره شرکت از میان سهامداران انتخاب می شود و ۲ نفر می باشد. تمامی اعضای شرکت بایستی بیشتر از ۱۸ سال,سن داشته باشند و سوء پیشینه کیفری نیز نداشته باشند.

در واقع یکی از انواع شرکت ها، شرکت سهامی است که در آن سرمایه شرکت به سهم هایی متساوی القیمه تقسیم شده و هر یک از شرکا دارای میزان مشخصی از سهام شرکت می باشند. در این نوع از شرکت تجزیه سهم به این صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه سهم و یا در اصطلاح پاره سهم تقسیم شود. هر کدام از پاره سهم ها به تنهایی فاقد حقوق یک سهم می باشند اما ارزش معینی دارند. شرکت های سهامی طبق ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت به دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول – شرکتهای سهامی عام هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

نوع دوم – شرکتهای سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.

سرمایه شرکت سهامی خاص بوسیله خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را از طریق پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد.

میزان سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج دارای حداقل میزان سرمایه می باشد که به شرح زیر است

 1. حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ۱۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
 2. بر طبق ماده ۸۲ قانون تجارت در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست ولی جلب نظر کارشناس برای آورده های غیر نقدی ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقدی را به مبلغ بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
 3. در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین تامین گردد یک میلیون ریال است. همچنین برای تامین سرمایه نیازی به صدور اعلامیه پذیره نویسی برخلاف ثبت شرکت سهامی عام نمی باشد و سرمایه توسط اعضا به تفکیک تامین خواهد گردید.

تذکر: پیش از ثبت شرکت سهامی خاص در کرج می بایست حداقل ۳۵٪  از سرمایه  شرکت در حسابی به نام شرکت در آستانه ی تاسیس واریز شود. لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص را می‌توان پس از طی مراحلی به شرکت سهامی عام تبدیل نمود. همچنین برای آگهی بیشتر در این زمینه مقاله افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص را مطالعه بفرمایید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 • دوبرگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • دو جلد اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .
 • فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود .
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .
 • ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها
 • کپی کارت ملی

تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول ) ارائه تقویم کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جز ء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .
توجه:کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

 

وجه تمایز شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

 • برای ثبت شرکت سهامی عام در کرج برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی میشود ولی در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج حق مراجعه عامه را ندارد.
 • امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام که ثبت شده وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
 • سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه بازار بورس می باشد ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
 • حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام ۵۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص۱۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .
 • در ثبت شرکت سهامی عام حداقل ۵۱ درصد سهام از طریق بورس به مردم واگذار  می شود. در واقع شرکتهای سهامی عام تنها شرکتی هستند که در بورس پذیرفته میشوند.
 • در ثبت شرکت سهامی خاص سهام شرکت متعلق به سهامداران و اعضای هیأت مدیره است که نام آنها در اساسنامه آمده است و افراد دیگر فقط با تنظیم صورت جلسه ورود به شرکت می توانند سهم دریافت نمایند.
 • در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نیازی به دریافت موافقت افراد سهام دار ندارد اما در شرکت سهامی خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته به موافقت موافقت هیات مدیره و مدیران است.
 • اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص حداقل ۳ نفر اما در شرکت سهامی عام حداقل ۵ هستند.

نکاتی مهم در ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. اساسنامه شرکت که باید امضای کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد.
 2. همچنین تأدیه و تقویم سرمایه غیر نقدی و تفکیک آن اظهارنامه و ذکر سهام ممتاز در صورت وجود چنین سهامی.
 3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید صورت جلسه ای قید و امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 4. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷
 5. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

ویژگی های شرکت سهامی خاص

 1. سرمایه شرکت هنگام تاسیس نباید کمتر از ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از ۳ نفر باشند.
 2. سهام شرکت قابل معامله بازار بورس نمی باشد و نقل انتقال سهام شرکت مشروط موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است .
 3. ضمنا این شرکت نمی تواد مبادرت صدور اوراق قرضه نماید.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
 2. دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیا تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .
 5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین .
 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .
 7. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهای

قابل ذکر است که به درخواست متقاضی تنظیم اساسنامه و شرکتنامه توسط موسسه حقوقی درسا انجام می گیرد

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج دارای مراحل و روش های است که توجه به آن از اهمیت  بالایی برخوردار است

 • تعیین نام شرکت سهامی خاص
  متقاضی پس ار تکمیل دو برگ اظهار نامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره ثبت شرکتها با رؤیت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام می نماید.
  سپس متقاضی چند نام را با این شرایط که  :۱- نام خارجی نباشد. ۲- سابقه ثبت نداشته باشد .۳-دارای معنا و مفهوم باشد .۴- با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد انتخاب به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ، ثبت دفتر شود.
 • در صورت کامل بودن مدارک ابرازی کارشناس اداره ثبت نسبت به تهیه  پیش نویس آگهی ثبت اقدام پس از تایید مسئولین اداره ثبت تحویل متقاضی داده میشود. متقاضی بایستی حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه را پرداخت نماید مدارک به قسمت ثبت دفاتر ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) ا قید ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تاسیس تایپ شده باید به امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برسد.
 • یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (اظهارنامه یک برگ، اساسنامه یک جلد، صوتجلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه، صوتجلسه هیات مدیره یک نسخه) ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.
  نسخه دوم آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلام ایران (پس از پرداخت حق الدرج توسط مسئول مربوطه تعیین می شود)تسلیم می نماید .

نکاتی در خصوص ثبت شرکت سهامی خاص در قانون تجارت

 1. حداقل تعداد سهامدارن در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد .
 2. حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد
 3. پس از تهیه مدارک لازم (اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ، صورتجلسه هیات مدیره ، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ، مجور در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنماو قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهار نامه اقدام شود.
 4. در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد )و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به : تصویب نامه ، انتخاب هیات مدیره ، انتخاب بازرسان ، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.
 5. شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد
 6. اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت شخص حقوقی یک نفر رابه نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید
 7. در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد
 8. مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود . لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد. و هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد
 1. هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید . مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد
 2. مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید ..انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد.

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص در کرج توسط موسسه حقوقی درسا بطور میانگین بین ۱۵ روز تا ۴۰ روز طول خواهد کشید.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

مراحل زیر برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج به ترتیت باید طی شوند:

 1. تعیین موضوع فعالیت شرکت
 2. تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص
 3. تعیین دو فرد برای سمت بازرسین
 4. تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء
 5. تعیین آدرس محل فعالیت شرکت
 6. تعیین میزان سرمایه شرکت سهامی خاص و سهم سرمایه ای هر یک از اعضا
 7. تنظیم مدارک و تحویل به شرکت ثبتی
 8. معرفی نامه دریافت عدم سوء پیشینه را شرکت ثبتی دریافت نموده و به دفاتر پلیس+ ۱۰ مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی سوء پیشینه بعد از یک هفته به شرکت ثبت کننده تحویل نمایید.
 9. ارجاع مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کرج به همراه نام های سه سیلابی به اداره ثبت شرکت ها توسط مجموعه ثبت شرکت
 10. یکی از نام های تایید شده به مجموعه موکل (ثبت کننده شرکت) اطلاع داده خواهد شد
 11. تحویل معرفی نامه افتتاح حساب شرکت سهامی خاص به بانک. در این مرحله نماینده با معرفی نامه به بانک مراجعه نموده و حساب را به نام شرکت در آستانه ی تأسیس با نام تأیید شده اداره ثبت شرکت ها افتتاح می نماید که  حداقل ۳۵ درصد از سرمایه را می بایست به حساب واریز نماید و پس از آن گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به شرکت ثبتی تحویل دهد.
 12. گواهی بانک به اداره ثبت شرکتها تحویل می گردد و پس از بررسی در صورت عدم وجود ایراد در مدارک تأیید می گردد.
 13. پس از تأیید, مدارک جهت تایید نهایی و امضا هیأت مدیره به نماینده تحویل می گردد
 14. مدارک دارای امضای هیات مدیره به همراه سایر مدارک پرونده ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.
 15. پس از تایید مدارک شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص ثبت شده صادر می شود.
 16. بعد از ثبت شرکت سهامی خاص طی مدت زمانی حدود ۱۵ تا ۳۰ روز , مدرک نهایی ثبت شرکت ( روزنامه رسمی) صادر می گردد.

در صورتی که با مطالعه موارد فوق ابهامات شما در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص در کرج بر طرف نگردیده می توانید با شماره های درسا تماس بگیرید و و سوالات خود را از با مشاوران ما در میان بگذارید.