راهنمای ثبت برند در کرج

اسفند, 1395 مقالات

ثبت برند در کرج

ثبت برند

با ثبت برند در کرج توسط کارشناسان ثبتی موسسه حقوقی-ثبتی درسا با اطمینان خاطر برندینگ کنید.

تجار مانند اشخاص برای شناساندن خود تحت اسم و عنوان معینی فعالیت می کنند. تاجر ممکن است فعالیت تجاری خود را تحت نام خانوادگی خود انجام دهد در این صورت نام خانوادگی و اسم برند تاجر یکی خواهد بود ولی تاجر ممکن است برای فعالیت تجاری خود اسم برند را متفاوت از نام خود انتخاب کند.

ثبت برند اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند. در مواردی که ثبت برند الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید ادارهء ثبت اقدام به ثبت کرد و سه برابر حق الثبت ماخوذ خواهد داشت.

همانگونه در بالا گفتیم به واسطهء عدم تصویب آیین نامهء مربوطه امروزه ثبت برند در ایران ممکن نیست زیرا نه مقامی که باید برند را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت برند باید انجام گیرد.

برند ثبت شده را هیچ کس دیگری در همان محل نمیتواند برند خود قرار دهد ولو اینکه اسم برند ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد. هیچ کس حق ندارد اسم خانوادگی شخص دیگری را در حوزهء سجل احوالی که آن برند ثبت شده است.

مقرراتی که برای ثبت و حمایت برند پیش بینی شده نه تنها برای حمایت منافع تاجر است بلکه برای حمایت از مصرف کنندگان نیز می باشد تا در تشخیص تجارتخانه ای که با آن سرو کار دارند دچار اشتباه نشوند.

عبارات و کلماتی که ذهن مشتریان را مشوب کند با آنها را به امور غیر واقعی متوجه سازد نباید به عنوان برند انتخاب شوند. مثلا انتساب به مقامات رسمی و غیره البته اگر در انتخاب برند سوء نیتی نیز به کار رفته باشد طبق قوانین کیفری مرتکب ممکن است به عنوان کلاهبرداری یا رقابت مکارانه مورد تعقیب قرار گیرد.

ثبت برند در صورتی که آیین نامهء آن به تصویب برسد مانند ثبت شرکت ها و…..به طریقه ی اعلامی انجام خواهد شد. اعتبار برند ممکن است برای تمام نقاط ایران باشد یا برای بعضی از شهرهاست.

برند و ثبت برند در کرج اصولا جنبه عمومی داشته و برای معرفی کالاهای مختلف یک شرکت است در صورتی که برند برای مشخص کردن نوعی از محصول بکار می رود. بعضی از محققین سابقه تاریخی برای برند قائلند.

توسعه و ترقی صنعت و تجارت و تولید اجناس متحدالشکل و افزایش فروش کارخانجات و گسترش روابط بین المللی اهمیت زیادی به برند داده و کلیه کشورها مجبور شدند برای حفظ و حمایت تولید کنندگان و جلو گیری از فریب مصرف کنندگان مقرراتی برای برند ثبت و وضع شد.

برند وسیله ای است که به تاجر یا  تولید کننده جنس اجازه میدهد اجناس خود را از سایرین مشخص سازد. طبق ماده یک ثبت برند «« برند عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیره آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، نجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

ممکن است یک برند برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.این تعریف جنبهء تحدیدی ندارد زیرا مواردی که در قانون شمرده شده به عنوان مثال است مخصوصا که با اضافه کردن جمله قصد قانون گذار روشن می شود بنابراین موارد دیگری نیز ممکن است تصور نمود که در مثال های قانون ذکر نشده است.

برند گاهی اوقات به قدری مشهور می شوند و جنبه عمومی پیدا می کنند که در اصطلاح به جای اسم عام به کار می روند.

به طور کلی برند و ثبت برند در کرج برای شناساندن  جنس از لحاظ کیفیت آنست و به عبارت دیگر وسیله ایست که در مقابل رقابت تجارتی، تجار با توسل به آن، نوع جنس و متاع خود را به خریدار عرضه داشته و در واقع ضمانت مرغوبیت جنس را می نماید و بالاخره برند نشانه ای ایست که خریدار،سازنده ی جنس و کمیت و کیفیت را درک می کند و به این وسیله همواره همان کالایی را میخرد که علامت مورد نظر را دارد.

خصوصیات ثبت برند در کرج

جدید بودن برند

برندی که برای ثبت ارائه می شود از حیث شكلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزاء دو علامت مركب از یك كلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یكسان و مشابه نباشند به نحوی كه جزء مشترك و مشابه دو علامت، میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.

شایان ذكر است هرگاه برای نوعی كالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود شخص دیگری كه بخواهد برای كالای خود از نوع مشابه و از طبقه مزبور از همان علامت قبلی استفاده كند با ممنوعیت استفاده و ثبت برند در کرج مواجه خواهدشد.

ابتكاری بودن برند

از خصوصیات دیگر برند(علامت تجارتی) ابتكاری بودن آن است، یعنی علامت باید توام با طراحی و ظرایف شكلی باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمیكند و آثار خوب تجاری یك علامت ابتكاری را در بر نمی گیرد.

از طرفی دیگر ابتكاری بودن برند ایجاب می‏كند اسامی عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره اینكه به كار بردن خطوط هندسی به شكل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام كه نشانگر كیفیت جنس باشد جنبه ابتكاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده با نوع كالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان ثبت برند،خالی از اشكال خواهد بود. (مانند: عطر شماره ١١٤)

عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

برند نباید طوری ترسیم گردد كه در نظر مشتری ایجاد اشتباه كرده و وی را در تشخیص و تمیز برند دیگر كه قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست كند. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممكن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان برند برای كالایی مشخص كه در اصل بین كالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد صورت پذیرد به نحوی كه مصرف كننده به تصور اینكه كالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع مبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید كالا گمراه گردد.

قابلیت نقل و انتقال برند

با توجه به ماده ١٢ قانون ثبت علائم و اختراعات كه مقرر می دارد: (برند قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود كه موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد) مستفاد می شودكه برند قابل انتقال است. اما برای آن كه این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

ماده ١٤ آیین نامه قانون ثبت برند و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:

تغییرات علامت یا طبقه كالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینكه درایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوط به عمل خواهد آمد. ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد.

شایان ذكر است كه به موجب آیین نامه مذكور،اظهارنامه در٣ نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران، نام اقامتگاه و تابعیت مالك جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او درایران نوشته می شود. ضمنا اداره مالكیت صنعتی همچنان كه عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجارتی را نیز اقدام می نماید.

در صورتیكه نقل و انتقال برند با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارك مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج ازكشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ایران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از كشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید.