ثبت برند و خدمات آن به صورت جهانی

اسفند, 1395 مقالات

معرفی برند(علامت تجاری)

برند(علامت تجاری) یکی از مهم ترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویری است که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کند و تصویری از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را با ثبت برند در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و … ایجاد می کند.

در واقع برند(علامت تجاری) نشانه ای است که شرکت یا سازمان شما را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالاها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت شما می باشد.

در درجه نخست،علامت تجاری یک تعهد است و می گوید که شما آن نام را می شناسید و به تعهد آن اعتماد دارید. اعتماد گام حیاتی اول است که هدف علامت تجاری شتاب دادن به این گام با وسیله نفوذ قراردادن تعهد ضمنی علامت تجاری است.

اغلب برند ها برای ثبت برند یک نشانه ویژه دارند که به عنوان یک میانبر برای به یادآوری تعهد علامت تجاری عمل می کند. این نشانه از رنگ، شکل، حروف و تصاویر برای خلق یک تصویر متمایز استفاده می کند که هم برای جلب چشم ما و هم برای هدایت نظر ما در مسیری که می خواهد طراحی شده است. برند ممکن است با آهنگ، شعار و عبارات گیرا همراه باشد.

تمامی قسمت های تصـویر برند برای ثبت برند به عنوان یک محرک روانی یا محرکی که موجب پیوستگی تمامی نظرات دیگر در مورد برند است، عمل می کند.

اگر در جزئـیات دقیق شوید می بینید که هر پیزی یک برند است، چرا که درک مان از دنیا را به وسیله خلق ارتباط درباره چیزهای مختلف می سازیم. برای مثال یک درخت، تعهدی ضمنی از زیبایی و سایه را دارد. حتی کلمات نیز علامت تجاری یا همان برند هستند.

به عنوان مثال زمانی که می گوییم “سرعت”، در ذهنتان تصویری از یک ماشین سریع و… تداعی می شود. افراد هم علامت تجاری هستند.

وقتی که مردم شـما را می بینند یا نام شما را می شنوند ، تصـویری از شما را دارند به خاطـر می آورند (چیزی که شمـا می توانید فعالانه مدیریت کنید یا اجازه دهید که اتفاق بیفتد).

در یک شرکت جایی که افراد قابل رویت برای مشتریان هستند، مثل یک شرکت خدمات تجاری، افراد آن شرکت قسمت بزرگی از علامت تجاری آن شرکت هستند.

درسا ثبت , ثبت برند در کرج , ثبت برند , ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت

مدیریت برند (علامت تجاری)

مدیـریت برند (علامت تجاری) کاربرد تکنیک های بازاریابی برای یک محصول ویژه،خطوط تولید یا علامت تجاری می باشد و افزایش ارزش قابل درک محـصولات برای مشـتریان را می طلبد.

بازاریابان یک علامت تجاری را به عنوان یک تعهد ضمنی می بینند که باید سطحی از کیـفیت را که مردم از یک عـلامت تـجاری انتظار دارند که در خریدهای حـال و آیـنده آنان در مقابل محصولات مشابه تامین نماید.

ارزش یک برند(علامت تجاری) با میزان سودی که برای تولیدکننده ایجاد می کند، سنجیده می شود.

مدیریت برند(علامت تجاری) با فهم معنی دقیق علامت تجاری آغاز می شود و شروع آن با رهبران شرکت ها، کسانی که علامت تجاری را تعریف و مدیریت آن را کنترل می کنند، می باشد. مـدیریت علامت تجاری در معنای کامل ، شروع و به پایان رسانیدن مدیریت کل شرکت از طریق علامت تجاری می باشد.

ایجاد یک تعهد به معنای تعریف یک عـلامت تـجاری می باشد. تعهد یک عـلامت تـجاری خوب، یادآوردنی و مطلوب است و اگر کسی آن را به یاد نیاورد، نمی تواند موثر باشد و اگر کسی آن را نخواهد، نمی تواند خوب باشد.

تعهد یک ثبت برند خوب احساسات را فرا می خواند، چراکه احساسات محرک اعمال می باشد. مثلا “ولوو” احساسی از ایمنی را به ما می دهد. یک تعهد باید منـحصر به فرد باشد. یک تـعهد باید کاملا مـشخص باشد و بطور کاملا شفاف متمایز از تعهدات شرکت های دیگر باشد.

یک تعهد صحیح چیزی نیست که در یک بعدازظهر جمعه آن را ساخته باشید. یک تعهد خوب از مطالعه عمیق و فهم دقیق از بازار هدف و مشتـریان شما به دست می آید و همین طور از طریق فهم عمیق تـوانایی ها و انـگیزه های کارکنان شرکت شما به دست می آید. ایجاد تعهدی که نتوانید آن را در طول سالیان بدون تناقض حفظش کنید یک خودکشی آشکار می باشد.

وقتی که شما تعهدی را خلق کردید ، قدم بعدی این است که آن را به ذهن مشتـریان ، کـارکنان و تمام کـسانی که از شما چیزی دریافت می کنند، تزریق کنید و این جایی است که بازاریان وارد عمل می شوند. اگرچه این تنها وظیفه آنها نیست ، بخش بزرگی از بـازاریابی که شامل تبـلیغات و .. می شود مربوط به تـثبیت موقعیت شـرکت و محـصولات آن در ذهن مشتـریان و در مقابل رقبا می باشد.

درسا ثبت , ثبت برند , ثبت برند در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در کرج

ایجاد و ساختن یک تعهد خوب یک چیز است و حفظ آن چیز دیگر . حفظ تعهد به معنای مدیریت قابلیت های آن می باشد و آن به معنای فـرآیندهای پـایـداری است که تـوانایی تـحویل را دارند و این چیزی است که مورد نـیاز می باشد و همین طور به مـعنای تکنولوژی و سیستم هایی می باشد که قابل اطمینان و قابل استفاده می باشند. یک تعهد خوب به معنای افرادی با انگیزه است که توانایی تحویل کالاها را دارند.

ویژگی های یک برند خوب برای ثبت شدن

۱ -به صورت قانونی قابل حمایت باشد
۲- به آسانی تلفظ شود
۳-به آسانی به خاطر سپرده شود
۴- به آسانی قابل تشخیص باشد
۵-توجه را جلب کند
۶- مزیت ها و استفاده های محصول را بیان کند
۷- شرکت یا محصول را به خوبی معرفی کند
۸- موقعیت مرتبط با محصول قابل رقابت را مشخص کند

موافقتنامه و پروتکل مادرید

اولـین اقدام جهت حمایت از عـلائم تـجاری و ثبت برند و بـرخـورداری از حقوق مرتبط با آن ثـبت برند در بعد داخلی و بین المللی طبق کنوانسیون پاریس می باشد. با نگرشی بر تاریخچه این کنوانسیون در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی درمی یابیم که به منظور حـمایت از عـلائم تـجاری در سطح بین المللی به موجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) می بایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی ، تودیع نماید.

به همین منظور جهت تسـهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کـنوانسیون پـاریس اتحادیه بیـن المـللی را جهت حمایت مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیـستم مـادرید را به عنوان دسـتورالعمل ثبت بین المللی برندها تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده، موافقتنامه مادرید مورخ ۱۹۸۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ می باشد.

به موجب سیستم مادرید، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد، ثبت می شود و سپس وارد پروسه ثبت بین المللی می شود.

صاحب عـلامت تجاری صرفا با پرکردن فرم درخواست ثبت بین المللی ( انگلیسی یا فرانسه) و پرداخت یک تعرفه، علامت تجاری خود را توسط نماینده سازمان ثبت جهانی به ثبت می رساند.

همچنین در صورتی که هرگونه تغییری در برند ثبت شده از سوی صاحب آن صورت گیرد از قبیل تغییرات در نام، آدرس، مالکیت، تمدید و … در سطح بین المللی می توان با تکمیل فرم های مربوطه و پرداخت هـزینه ای اندک آنها را اعمال نمود و دیگر اینکه اداره مـبدا نیز از انجام طـبقه بندی کالاها و خدمات و انتشار علائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است.

در واقع ثبت جهانی، مجموعه ای از ثبت های ملی طبق مقررات داخلی هر کشور تعیین شده، می باشد.

این سیستم به وسیله دفتر بیـن المللی WIPO اداره می شود ، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه، پروتکل مادرید و یا هر دوی آنها شود.

تقاضای بین المللی باید توسط دفتر نمایندگی WIPO به دفتر بین الملل تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیما توسط مـتقاضی به دفتر بین الملل ارائه شود ، فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد.

دفتر بیـن المللی تقاضانامه ثبـت جهانی را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقتنامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آنهایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه بندی آنها می باشد، و همچنین این مورد که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده اند یا خیر، مورد بررسی قرار می دهد.

درسا ثبت , ثبت برند , ثبت برند در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در کرج

این دفتر در صورت وجود ایرادات ، دفتر نمایندگی را مطلع نموده و این اشکالات می بایست ظرف مدت سه مـاه تصحیح و مسترد شوند.

در صورت نبودن اشکالات در تقاضای بین المللی، علامت در دفتر ثبت بین المللی مندرج و سپس در مجله ثبت برند های بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی به چاپ می رسد و دفتر مذکور آن را به هر یک از کـشورهای تعیین شده در تقاضانامه ابـلاغ می نماید و از تاریخ ثبت بین المللی یا تقاضای آن، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای تعیین شده، انجام خواهد شد.

تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب دفتر نمایندگی بایستی ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثـبت اسـاسی به دفتر بیـن الملل صورت گیرد. ثبت بین المللی از زمانی که تقاضا به صورت رسمی و قطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردید،لحاظ خواهد شد.ثبت بین المللی بایستی هر ۱۰ سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود.

شش ماه قبل از تـاریخ انقـضاء علامت،دفتر بین الملل یادداشتی را برای دفتر نمایندگی برای تجدید ثبت بین المللی علامت ارسال خواهد کرد.

درسا ثبت , ثبت برند , ثبت برند در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در کرج