2634450133(98+)
2634205132(98+)

ثبت شرکت مسئولیت محدود

۴
خرداد
1283 بازدید
بدون دیدگاه
در ثبت شرکت با مسئولیت محدود بار مسئولیتی

تعریف ثبت شرکت با مسئولیت محدود

این مقاله توسط کادر متخصص موسسه حقوقی درسا ثبت تهیه گردیده و در اختیار شما قرار داده شده تا با مطالعه این مطلب بر دانش خود بی افزایید و به راحتی ثبت شرکت در کرج ر

بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکتی که با حداقل ۲ شریک یا بیشتر برای امور تجاری ثبت شده است و در آن هریک از اعضاء، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا مقدار سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت باشند، شرکت با مسئولیت محدود نامیده می شود. در شرکت با مسئولیت محدود بار مسئولیتی و تعهدی پایین بوده و دارای یک هیئت مدیره (تصمیم گیرنده) خارج از شرکاء می باشد که برای سرمایه گذاری افراد دیگر قابل استفاده می باشد.

طبق قانون ثبت شرکت در نام شرکت باید حتما عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و همچنین نام شرکت نباید  متضمن نام هیچ یک از اعضاء باشد در غیر این صورت فرد شریکی که نام او در نام شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت. در ضمن نیازی به واریز سرمایه در حساب بانکی و یا بازکردن حساب بانکی در هنگام تاسیس در ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمی باشد. این نوع از شرکت ها معمولا در موضوعاتی نظیر موادغذایی، خرید، فروش، صادرات، واردات، آرایشی بهداشتی ، آشامیدنی و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند فعالیت دارند.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در کرج دارای شرایطی می باشد که در زیر به آن اشاره میکنیم:

  • درتشکیل شرکت با مسئولیت محدود  حداقل ۲ نفر از اعضای اصلی در شرکت باید به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده باشند.
  • در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود  حداقل تعداد شرکا دو نفر خواهد بود.
  • هر دو عضو مذکور می بایست حداقل ۱ درصد سهامدار باشند.
  • ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج جهت امور تجاری می باشد و حتی انجام امور غیر تجاری سودآور نیز در این دسته شرکتها تجاری محسوب شده و شامل مالیات خواهد شد.
  • سرمایه در ثبت شرکت مسئولیت محدود بر خلاف تشکیل شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم نمی شود، بلکه به صورت سهم الشرکه به اعضاء تعلق خواهد داشت.
  • در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود  اعضاء صرفا به مقدار سرمایه خود در مقابل اشخاص ثالث در مورد تعهدات شرکت مسئول خواهند بود.
  • اگر تعداد اعضاءی شرکت مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد، شرکت موظف به ثبت هیئت نظارت می باشد. هیئت نظارت متشکل از ۳ نفر است که از میان اعضاءی شرکت که عضو هیات مدیره نباشند به میزان یک سال انتخاب خواهند شد.
  • در صورتی که در نام شرکت با مسئولیت محدود از نام خانوادگی یکی از اعضاء استفاده شود شریک مذکور در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود، در واقع فارغ از مقدار سهم خود، به تنهایی و بدون توجه به مقدار مسئولیت سایر اعضاء مسئولیت خواهد داشت و مسئول ادای کلیه دیون و تعهدات شرکت خواهد بود بنابراین در هیچ صورتی نمی بایست از نام خانوادگی هیچ یک از اعضاء در نام شرکت مسئولیت محدود استفاده شود و در واقع حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.
  • داشتن آدرس و کد پستی حقیقی ولو اینکه این آدرس مسکونی باشد.
  • شرکت با مسئولیت محدود در کرج وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل  اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

الف-شرایط ماهوی

اول-رضایت و اهلیت

در قرارداد ثبت شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضاء می شود،مانند شرکت های دیگر،رضایت شرکاء باید بدون عیوب مانند اشتباه یا اکراه باشد،به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت را امضاء کند.

دوم-موضوع شرکت و میزان سرمایه

به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکتنامه قید گردد.همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین بوده؛مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد.

سوم-تعداد شرکاء و سهم الشرکه

حداقل شرکاء شرکت با مسئولیت محدود ۲ نفر تعیین گردیده ولی قانون گذار حداکثر شرکاء را پیش بینی ننموده است.

چهارم-نام شرکت و مدت آن

در نام شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود،شرکت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص،شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.ضمناَ نام شرکت نباید متضمن نام هیچیک از شرکاء باشد.در مورد مدت شرکت در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاَ شرکاء به هنگام تشکیل شرکت،مدت آن را نامحدود قید می نمایند.

ب-شرایط شکلی

اول-لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن

در قانون تجارت ایران،نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد
تنظیم اساسنامه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود،علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد.
ظرف ماه اول ثبت هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل شود :

•    وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
•    وقتی که شرکت باید مدت معین تشکیل ومدت منقضی شده باشد.
•    در صورتی که شرکت ورشکست شود.
•    در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
•    درصورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دالئل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.
•    در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :

•    مؤسسین و مدیرانی که بر خالف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
•    کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
•    مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *