ثبت شرکت سهامی و کلیات آن

اسفند, 1395 مقالات

ثبت شرکت در کرج

کلیات ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت در کرج و ثبت شرکت سهامی به عنوان کاملترین توع شرکت سرمایه ای شرکت تجارتی است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند، به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می باشند.

ماده 21 قانون تجارت شرکت سهامی را اینطور بیان می کند: ((شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است)) در شرکت سهامی شرکاء فقط صاحب سهم می باشند و سهام شرکت های بزرگ در بورس خرید و فروش می شود و صاحبان سهام دائما تغییر می کنند.

به این جهت به این شرکت ها، شرکت های بی نام می گویند، زیرا ممکن است شرکاء آن اغلب مفلوم و معیین نباشند.در ادامه ی این مقاله به بررسی تعاریف شرکت سهامی میپردازیم و اهمیت آن را بیان میکنیم.

شرکت سهامی چیست؟

شرکت سهامی اصولا شرکت تجارتی است در بعضی از کشور ها تشکیل شرکت به صورت سهامی به آن جنبه تجارتی می دهد. قانون تجارت ایران نیز تصریج دارد که شرکت سهامی برای امور تجارتی تشکیل میشود.

بنابراین، امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت است که شرکت سهامی صرف نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می شود، ولی صاحبان سهام شرکت سهامی به هیچ وجه تاجر محسوب نمی شوند.

اساس رژیم سرمایه داری فعلی روی شرکت های سهامی استوار است. با ثبت شرکت در کرج و ثبت شرکت های سهامی موسسات صنعتی، تجارتی و تولیدی بزرگی که با سرمایه شخصی افراد تاسیس آنها ممکن نبود، تشکیل شدند و با تمرکز پس اندازهای مردم سرمایه های بزرگی جمع شد که به وسیله آن صنایع عظیم امروزی به کار افتاد.

علاوه بر آن چون بقاء شرکت های سهامی به زندگی اشخاص طبیعی بستگی ندارد ، فعالیت شرکت های مزبور همواره ادامه دارد و فوت موسسان ، سهامداران یا مدیران مانع تعقیب عملیات آنها نیست.

فواید اقتصادی شرکت های سهامی از بحث ما خارج است. ولی باید در نظر داشت که شرکت های سهامی ممکن است امکان سوء استفاده به دست اشخاص کلاهبردار و شیاد بدهد تا تحت عنوان ثبت شرکت سهامی سرمایه افراد را از دست آنان خارج کنند و به نفع شخصی خود برداشت نمایند.

اغلب شرکت های سهامی تاسیسی در ایران در جهت محدود کردن مسئولیت شرکاء بوده و بیشتر به ثبت شرکت با مسئولیت محدود و نه به شرکت سهامی شباهت دارند. قانون ایران برای تاسیس چنین شرکت هایی به هیچ وجه اجازه قبلی لازم نیست.

در صورتی که در اغلب کشورها تاسیس شرکت های سهامی موکول به کسب اجازه قبلی از دولت بوده است، ولی اجازه قبلی امروزه در بسیاری از کشور ها از کشورها از بین رفته است.

حتی در انگلستان شرکت های سهامی به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. در صورتی که تاسیس شرکت های سهامی عمومی موکول به اجازه قبلی دولت می باشد، تشکیل شرکت های سهامی خصوصی که بیشتر جنبه خصوصی و دوستانه بین شرکاء دارند و نیازی به مراجعه به عموم برای تامین سرمایه ندارند، اجازه قبلی لازم نیست.

اهمیت ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی

امروزه ثبت شرکت های سهامی در اقتصاد اهمیت زیادی دارند و تعداد آنها نسبت به سایر کشور ها بسیار زیاد است. اغلب تاسیسات بزرگ و حتی موسسات دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه و غیره به صورت شرکت سهامی اداره می شوند و اغلب امتیازات و انحصاراتی دارند و در مواردی هم که انحصاری به نفع آنها برقرار نشده باشد با اعمال نفوذ و قدرت عملا انحصاراتی به نفع خود ایجاد می کند.

شرکت سهامی با تعداد کمی سهامدار و دارای جنبه فامیلی و یا با سهامداران متعدد از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی دارد و همان قواعد و تشریفات شرکت های بزرگ برای شرکت های کوچک نیز اعمال می شود.در حالی که تعداد سهامداران بعضی از شرکت ها از هزاران نفر تجاوز می کند و ثرمایه آن ها به میلیون ها ریال بالغ می شود.

شرکت های سهامی هم وجود دارند که به یک یا چند نفر تعلق دارند و سرمایه آنها مختصر است. شکی نیست که مقرراتی که قانونگذار برای حفظ منافع سهامداران در شرکت های بزرگ وضع کرده برای حفظ منافع سهامداران در شرکت های بزرگ وضع کرده برای شرکت های سهامی کوچک بی فایده است؛ تشریفاتی که به سهولت از اجرای آن خودداری می شود.

از این نظر اغلب قوانین برای شرکت های سهامی حداقل سرمایه و سهامدار را پیش بینی کرده اند و برای شرکت های کوچک افراد را بیشتر به تاسیس شرکت های با مسئولیت محدود تشویق می کنند.

ماهیت حقوقی ثبت شرکت در کرج سهامی

قانون تجارت ایران تشکیل شرکت های سهامی را بر اساس عقد و آزادی قرار داد های خصوصی قرار داده و هیچ گونه اجازه قبلی برای تاسیس آن پیش بینی نکرده است.

ولی امروزه این نظریه که شرکت های سهامی در اثر عقد شرکت و قرار دادی که بین شرکاء منعقد می شود، به وجود می آیند و به فعالیت خود ادامه می دهند، طرفداران زیادی ندارد. زیرا شرکت های سهامی به معنای واقعی بزرگ بین کسانی تشکیل می شود که اغلب یکدیگر را نمی شناسند

دائما سهامداران آن ها تغییر می کنند؛ بعد از تشکیل شرکت نیز اساسنامه و مقررات مورد تصویب  اکثریت سهامداران ممکن است تغییر کند و اداره شرکت طبق قانون با ارکان مختلف شرکت باشند که نماینده شخصی شرکاء نیستند، بلکه نماینده شرکت به معنی شخصیت حقوقی مستقل می باشند. به این جهت امروزه این نظریه که شرکت، سازمان حقوقی  مستقل می باشند.

به این جهت امروزه این نظریه که شرکت، سازمان حقوقی مستقلی که تابع شرایط خاصی است طرفداران زیادب دارد. البته شکی نیست که شرکت به موجب انعقاد عقدی بین موسسین تشکیل می شود.

ولی بعد از تشکیل دیگر تابع شرایط عقد و قرار داد نیست بلکه تابع اصولی است که قانون برای این سازمان پیش بینی کرده است و اراده شرکاء به صورت فردی یا جمعی تاثیری در امور شرکت ندارد و حتی در بعضی مواقع برخلاف اراده، قصد و منافع شرکاء نیز میتواند تصمیماتی اتخاذ کند.

انباشت سرمایه های بزرگ در شرکت هایی که 40 الی 50 هزار سهام دار دارند به ابتکار و پشتکار افرادی بستگی دارد که موسسین آن ها هستند. تشکیل شرکت سهامی در نتیجه قصد و اراده آزار شرکاء و سهام داران تشکیل نمیشود بلکه نتیجه اقدامات همان چند نفر موسسان است.

اغلب قوانین سعی دارتد از زیاده روی ها و اجحاف و سوء استفاده موسسان جلو گیری کنند و قواعد و تشریفات مخصوصی برای تشکیل شرکت در نظز بگیرند

در نتیجه زندگی حقوقی و ادامه فعالیت شرکت های سهامی تابع اصولی است که جنبه فنی پیدا کرده اند و حداقل تشریفاتی برقرار شده است که تخلطی از آن ها که تنها باعث مسئولیت مدنی و جزایی بلکه ابطال تصمیمات متخذه می گردد.

درساثبت حامی مشتریان ثبتی از جمله : ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد.