ثبت شرکت سهامی عام

بهمن, 1395 ثبت شرکت, سهامی عام, مقالات

در ابتدا جهت آگاهی کامل از قوانین و تعاریف ثبت شرکت سهامی عام در کرج مقاله زیر را که توسط کارشناسان حقوقی درسا تهیه شده است مطالعه نمایید . از آنجایی که ثبت شرکت سهامی عام در کرج مورد استقبال صاحبان تجارت می باشد لذا انتخاب شرکت معتبر جهت انجام امور مربوط به ثبت شرکت سهامی عام از اهمیت بالایی برخوردار است. درسا ثبت با وکلای حقوقی با تجربه در امور ثبت شرکت ها آماده همکاری با شما می باشد.

تعریف ثبت شرکت سهامی عام در کرج

یکی دیگر از انواع ثبت شرکت در کرج ، علاوه بر  ثبت شرکت سهامی خاص , ثبت شرکت سهامی عام در کرج می باشد که در پروژه های بزرگ عمرانی، صنعتی یا کشاورزی فعالیت می کنند. شرکت های سهامی عام سرمایه های اندک  در قالب سهام عمومی  را به مردم واگذار می کنند و موسسین یا مدیران سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و از فواید شرکت سهامی عام در مرحله اول سودی است که از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامداران می شود و مرحله دوم باعث رونق و آبادانی کشور می شود.  شرکت های سهامی عام اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارند و مردم می توانند هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و با پرداخت وجه معین سهام خود را خریداری کرده و ورقه تعهد سهم را امضا نمایند.

در واقع در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد. در حقیقیت سهام شرکت های سهامی عام، در بازار بورس اوراق بهادار به فروش می رسد. به عبارتی دیگر در شرکت سهامی عام، صاحبان سهام می توانند سهام شرکت خود را در بورس فروخته و بدین شکل مالکیت خود را به دیگران منتقل نمایند. سازمان بورس نیز شرکت هایی را می گذارند وارد بازار بورس شوند که دارای سرمایه و اعتبار زیادی باشند. بنابراین در یک شرکت سهامی عام، سرمایه ها به شکل اندک به شکل سهام، به مردم واگذار می شود و مدیران شرکت با اداره شرکت، سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی می گذارند که این کار دارای دو مزایا می باشد اول کسب سود از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی است و دوم اینکه باعث رونق و آبادانی در کشور می شود. بنابراین می بینیم که شرکت سهامی عام نوعی شرکت بزرگ است که اجازه دارد سهام شرکت را به عموم مردم بفروشد بنابراین مردم نیز می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه کرده و ورقه تعهد سهم را امضا نمایند و وجهی را که تعیین شده است را به حساب شرکت واریز کنند.

میزان سرمایه در ثبت شرکت سهامی عام

یکی ار مواردی که در ثبت شرکت سهامی عام مورد اهمیت است میزان سرمایه می باشد که سرمایه لازمه جهت تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که به دلایلی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود مؤسسین باید افزایش سرمایه  را در ظرف یک سال به حد مقرر برساند و در صورت عدم حصول، شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر سهامدار می تواند درخواست انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

نکته مهم در ثبت شکت سهامی عام میزان سرمایه اولیه می باشد که حتما این رقم باید بالاتر از ۵ ملیون ریال یا همان ۵۰۰ هزار تومان باشد که اگر بنابه دلایلی سرمایه شرکت کمتر از این میزان باشد، حداکثر تا یک سال باید افزایش شرکت داده و به اندازه مقرر سرمایه اولیه را برساند که اگر باز هم این کار میسر نبود، شرکت سهامی عام باید به نوع دیگری از شرکت های قابل قبول تبدیل شود.

نکات ثبت شرکت سهامی عام در کرج

جهت تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام در کرج باید کارهایی را انجام داد به این صورت که موسسین در ابتدای امر باید حداقل ۲۰% سرمایه را شخصا تعهد کرده و و لااقل ۳۵% از مبلغ تعهدی را حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس در بانکها سپرده گذاری نماید سپس اظهارنامه به همراه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده است را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد و رسید دریافت کنند. در واقع جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج ابتدا باید مراحل تاسیس شرکت را انجام داده و سپس اقدام به پذیره نویسی کرده و تشکیل سرمایه و تخصیص سهام را انجام دهند در مرحله ی آخر هم باید تشریفات نهایی تشکیل شرکت را به پایان رسانید.

در صورتی که قسمتی از تعهد موسسین  به صورت غیر نقدی باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت  را به  بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز کرده اند تودیع و گواهی بانک را ضمیمه اظهارنامه کنند و مدارک فوق الذکر را به اداره ثبت شرکتها ارائه کنند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ۱۰ قانون تجارت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطابق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را شرکت مذکور می دهند و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین جراید آگهی و بانکی که تعهد سهام در آنها انجام گرفته درمعرض دید علاقه مندان قرار گیرد .

مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت شرف تاسیس سهامی عام از مرجع ثبت شرکت ها

 1. دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
 2. دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
 3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 4. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
 5. فتوکپی شناسنامه موسسین

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

ثبت شرکت سهامی عام مانند ثبت شرکت های دیگر دارای مدارک لازم نوع شرکت می باشد که به شرح زیر است

 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه
 3. توضیح: اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای که هنگام پذیره نویسی تعهد شده اضافه ۲۰% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 5. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد(
 6. آگهی دعوت مجمع موسسین روزنامه تعیین شده
 7. فتوکپی شناسنامه مدیران ( مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)
 8. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه شرکت
 9. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز

نکات قابل توجه در ثبت شرکت سهامی عام در کرج :

 • حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
 • حداقل ۲۰% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ۳۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
 • اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی امضای موسسین رسیده باشد.
 • اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح صورت نیاز