ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

بهمن, 1395 ثبت شرکت, مقالات, مناطق آزاد

در این مقاله قصد داریم به صورت دقیق دررابطه با  ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند صحبت کنیم.این مقاله توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا تنظیم شده و امیدواریم بتواند به شما عزیزان در امر ثبت شرکت کمک کند.مدارک لازم جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند در کرج مطابق ذیل است:

ثبت شرکت:

خدمات ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند ، شرایط معافیت مالیاتی ۲۰ ساله ، معافیت عوارض گمرکی و ثبت شرکت در سایر مناطق آزاد ایران بر اساس قانون تجارت.

ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت ایرانی در منطقه آزاد اروند:

۱-دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذارای سازمان
۲- ارایه آگهی تأسیس شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند صادره از اداره ثبت شرکتهای محل ثبت شرکت اصلی.
(توجه شود نشانی شعبه شرکت باید در محدوده منطقه آزاد اروند باشد و ثبت شعبه ای که نشانی آن خارج از محدوده منطقه آزاد است مقدور نمی باشد.)
۳- یک نسخه فتوکپی برابر با اصل مدارک یاد شده ذیل:
۱-۳) اساسنامه شرکت
۲-۳) اظهارنامه ثبت شرکت (برای شرکتهای سهامی خاص)
۳-۳) شرکتنامه و تقاضانامه (برای شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی ها)
۴-۳) آگهی تأسیس شرکت ( روزنامه رسمی)
۵-۳) آگهی آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضاء مجاز شرکت
۴- پرداخت حق الثبت به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۹۳۱۲۵۰۰۰۸ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی خرمشهر به نام سازمان منطقه آزاد اروند