ثبت شرکت تضامنی

فروردین, 1396 مقالات

ثبت شرکت تضامنی

یکی از نمونه ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت تضامنی است که برای ثبت آن باید بیش از دو نفر(یا دو نفر)با هم به شراکت بپردازند تا  بتوانند چنین شرکتی را ثبت نمایند.

هنگام ثبت شرکت، باید شرکت تضامنی را با نام یکی از شرکا ثبت کنند. برای نام گذاری چنین شرکتی باید از الگوی «شرکت  تضامنی+ نام یکی از شرکا+ شرکا» پیروی کرد. برای مثال: شرکت تضامنی علوی و شرکا

مسوولیت حقوقی شریک ها در چنین شرکتی به صورت تضامنی است و این به معنی نامحدود بودن مسوولیت ها است.ثبت شرکت درکرج

در  صورتی که به شرکت خسارت وارد شود و سرمایه شرکت برای پرداخت آن کافی نباشد، هر کدام از شرکا باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. زمانی که یک نفر از شرکا در چنین شرایطی واقع شده و تمام خسارت را بپردازد، باید به تناسب سهم  شریک ها از آنها مبالغ را مطالبه نماید.

در چنین نوع شرکتی تنها یک مدیر عامل می تواند کل شرکت را مدیریت کند و نیازی  به وجود هیات مدیره نیست. ثبت شرکت در کرج البته در صورت تمایل می تواند هیات مدیره هم تشکل دهند.

نکته قابل توجه در مورد اعضای  هیات مدیره این است که مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره می توانند افرادی غیر از شرکای شرکت باشند.

برای ثبت شرکت در کرج به صورت تضامنی باید مدارک زیر را آماده نمود و به مرکز مربوطه تقدیم کرد:

الف- کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیات مدیره

ب- گواهی عدم سوء پیشینه

نکته: ارایه گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضای هیات مدیره الزامی است.

برای ثبت شرکت تضامنی بعد از مشاوره با مرکز ثبت شرکت باید گام های زیر به ترتیب دنبال شود:

 • انعقاد قرارداد
 • تهیه مدارک الزم
 • امضا اساسنامه و فرم های مورد نیاز
 • طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها

نکته: تعیین نام شرکت سریع تر خواهد بود.

 • آماده سازی مدارک و تحویل به مشتری

هزینه های مورد نیاز برای ثبت چنین شرکتی مبلغ510 هزار تومان و سایر مبالغ دولتی و روزنامه می باشد. ثبت شرکت در کرج

12 -صدور جواز تاسیس

جواز تاسیس به مجوزی می گویند که وزارت صنایع برای راه اندازی یک واحد تولیدی صادر می نماید.

شرکت ها و افراد در قالب  واحدهای حقیقی و حقوقی می توانند این جواز تاسیس را دریافت کنند؛ به شرط آن که قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند. اولین قدم راه اندازی کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز است.

سوالات زیر عموما در مورد جواز تاسیس پرسیده می شود:

 • مدت زمانی که برای اخذ جواز تاسیس (صنایع) صرف میشود چقدر است؟

به طور متوسط مدت زمان اخد جواز صنایع به مدت 4 روز یا ۲ هفته می باشد. ثبت شرکت در کرج

 • هزینه های دریافتی برای اخذ جواز تاسیس چقدر است؟

برای تاسیس واحد صنعتی جواز تاسیس نیاز به پرداخت یک و نیم میلیون می باشد.

 • جواز باید به نام چه کسی ثبت شود؟

زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود. در صورتی که تحت شرکت خاصی است، به صورت حقوقی و در غیر اینصورت به صورت حقیقی صادر می شود. ثبت شرکت در کرج

 • مدارک الازم برای اخذ جواز حقیقی چیست؟

اگر متقاضی، شخص خاصی است باید برای اخذ جواز کپی شناسنامه و اصل کارت ملی را به همراه داشته باشد.

 • مدارک الزم برای اخذ جواز حقوقی چیست؟

برای این که جواز برای شخص حقوقی صادر شود، باید کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی وی به همراه داشته  باشید. آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت نیز از ملزومات برای دریافت چنین جوازی است. ثبت شرکت در کرج

نکته های مهم در مورد جواز تاسیس

باید بدانید که جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوتی در آنها مشاهده نمی شود؛ اما اگر قرار باشد وام بانکی یک  میلیارد تومان برای صنعت مورد نظر اخذ شود بهتر است که حقوقی باشد.

بعد از اخذ جواز تاسیس، متقاضی می تواند معرفی نامه زمین برای شهرک صنعتی و همچنین از موسسه مذکور دریافت کند.

چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد، این موسسه می تواند در خصوص دریافت وام از بانک ها به منظور تولید نیز خدمات ارایه  دهد. برای دریافت جواز تاسیس باید یک جلد طرح توجیهی که رقم هزینه های کل در آن قید شده باشد به همراه داشت. ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرج به صورت  سهامی عام

در شرکت های سهامی عام، همان طور که از اسمش پیداست، قسمتی از سرمایه ی این شرکت ها از طریق فروش سهام به مردم  تامین می شود و سرمایه این شرکت ها، به قطعات سهام تقسیم شده است. مسوولیت در این شرکت ها بستگی به مبلغ اسمی  سهام صاحبان سهم دارد و محدود به آن می باشد.

 • نحوه ی تشکیل شرکت سهامی عام

در بدو تاسیس تعداد موسسین نباید کم تر از سه نفر باشند و حداقل سرمایه ی شرکت جهت ثبت، ۵۱۱۱۱۱۱ ریال است. ثبت شرکت د رکرج

پس از تهیه اظهارنامه و طرح اساسنامه، همه ی برگه ها به امضای کلیه موسسین می رسد. افتتاح حساب به نام شرکت در شرف  تاسیس نزد یکی از بانک ها، از مراحل ضروری ثبت شرکت سهامی عام می باشد. تعهد موسسین حداقل ۲۱ درصد سرمایه ی

شرکت است و آن ها باید حداقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را در حساب شرکت، سپرده نمایند. پس از امضای طرح اعالمیه  پذیره نویسی توسط موسسین، این برگه همراه با اظهارنامه و طرح اساسنامه به ادارهی ثبت شرکت ها، ارایه میشود.

نکته:الزم به ذکر است طرح اظهارنامه، اساسنامه و طرح اعالمیه پذیره نویسی باید منطبق بر مواد۰،۳،۹ الیحه اصالحی قانون  تجارت تنظیم گردد.

اداره ی ثبت شرکت ها مبادرت به مطالعه ی طرح اظهارنامه، طرح اساسنامه و طرح اعالمیه پذیره نویسی سهام می کند و سپس  اجازه ی انتشار اعالمیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید.

موسسه حقوقی درسا با مجرب ترین کادر آماده مشاوره دادن به شما برای ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشد و بهترین راهنمایی و مشاوره را برای شما به ارمغان می آورد.

موسسه حقوقی درسا کمال تشکر را از شما دارا می باشد