ثبت برند چیست؟

فروردین, 1396 مقالات

ثبت برند چیست؟

تعریف انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) راي برند یک نام تجاري (اصطلاح حقوقی بکار رفته براي ثبت برند) یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از این هاست که براي شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود.

به طور خلاصه می توان گفت ثبت برند و یا همان نام تجاري:

سبب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود.

یک برند در حقیقت تعهد دائمی یک فروشنده براي ارائه مجموعه اي از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاصی به خریداران است.ثبت برند در کرج

به هر روي تا زمانی که یک محصول / خدمت داراي وجه ممیزه مشخصی نباشد نمی توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه اي پایدار پاس داشت.ثبت برند در کرج

وجوه تمایز برند می تواند:

کارکردي منطقی یا ملموس و یا حتی غیرملموس داشته باشد.

بیشتر برندها ضامن سطح معینی از کیفیت اند؛ اما یک برند می تواند سمبل موارد پیچیده تري هم باشد مانند:

• ماهیت محصول
• شخصیت محصول
• فرهنگ استفاده ازمحصول
• شخصیت استفاده کننده از محصول.

برندها دارایی هاي نامشهود شرکت ها هستند که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول نزد مشتریان شده و براي سهام داران ایجاد ارزش افزوده سهام می کند و باعث افزایش درآمد شرکت می شود.ثبت شرکت در کرج

یک برند در واقع به شدت متاثر از هویت بصري محصولات / خدمات و محل ارائه و چگونگی ارائه می باشد. ثبت برند در کرج

تعریف برند از دید کلی و جامع نگر

• برند نقطه آغازین کلیه تصمیم گیري هاي بازاریابی و ایجاد رسانه است. (آکر، 2005)
• برند شامل
ترجمان دیداري
ترجمان نوشتاري
ترجمان رفتاري حضور تجاري منحصر به فرد یک سازمان می باشد.
این تعریف همه جانبه، این حقیقت را آشکار می کند که برند به راه هاي گوناگون بیان شده نه فقط از طریق بازاریابی. (بیکرتون 2003)

• یک برند چکیده اي است از هویت ،اصالت ،ویژگی ،تفاوت ثبت برند در کرج
یک برند این اصطلاحات را که در یک کلمه یا علامت متمرکز شده است، برمی انگیزد.

یک برند یک محصول نیست؛ منبع محصول، معنا و جهت آن است و هویت آن را در زمان و مکان تعریف می کند. محصولات نمی توانند در مورد خود صحبت کنند، برند همان چیزي است که به آن ها معنا می دهد و از جانب شان صحبت می کند. (کاپفرر، قربانلو، 1385 (کلر 2002) )

• مزایاي ایجاد یک برند قوي را در این موارد خلاصه میکند:
درك بهتر از کارایی محصول
وفاداري بیشتر
آسیب پذیري کمتردر مقابل اقدامات بازاریابی رقابتی و بحران هاي بازاریابی
حاشیه امنیت بیشتر
کاهش حساسیت مصرف کنندگان نسبت به افزایش و کاهش قیمت ها (کشش قیمت)
حمایت و همکاري تجاري بیشتر
افزایش تاثیر ارتباطات بازاریابی
فرصت فروش و تولید تحت لیسانس
توسعه برند. (لیم، 2009 (گاردنر و لوي 1995))

• برند را نمادي پیچیده معرفی میکنند که ارائه دهنده طیف گسترده اي از ویژگی ها و نظرات است.
برند، نه تنها به وسیله ظاهر، بلکه مهمتر، بوسیله تداعی که ایجاد میکند چیزهاي زیادي به مشتریان می گوید و در طول زمان در ذهن مصرف کنندگان باقی خواهند ماند.

از طریق برند محصولات و خدمات شرکت به مشتري شناسانده و از رقبا متمایز می شود و در نهایت تصویري مطلوب را به مخاطب انتقال میدهد. (سلمن و استورت ) ثبت برند در کرج

• برند شامل تمامی اندیشه ها، احساسات، هیجان ها و وابستگی هایی است که برمی انگیزد؛ بنابراین وقتی یک برند ارزش دارد که توانایی نفوذ در رفتار کسانی که برند را می بینند و روزمره کردن ترجیحات، نگرش و رفتار خریدشان را داشته باشد.

ترجیح مصرف کنندگان، قصد خرید و انتخاب برند؛ پاسخ هاي مطلوب مصرف کنندگان به سوي عناصر آمیخته بازار را در مقایسه با برندهاي دیگر نشان میدهد. (محرابی و لاچینی، 1390)

در ادامه به شرح مفاهیم دیگري از برند پرداخته خواهد شد.

ثبت برند | ریشه لغوي برند

• واژه برند برگرفته از کلمه نروژي برندر، به معناي سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته و در نهایت در زبان روزانه مرسوم گشته است. (رایزباس، 2003)

• واژه برند یک کلمه انگلیسی قدیمی به معنی هیزم است و به علامت گذاري حیوانات توسط مالکان براي شناسایی آن ها اتلاق می گردید.

در غرب وحشی نیز گاوچرانان و گله داران براي جلوگیري از سرقت احشام، آن ها را بوسیله داغ هاي مشخص علامت گذاري می نمودند

در حدود قرن دهم علایم بازرگانی به صورت طرح هاي ساده اي متشکل از خطوط براي اثبات مالکیت کالاهایی که به دلیل صدمه یا غرق شدن کشتی، سرقت و یا هر دلیل دیگر ناپدید می شدند، مورد استفاده قرار می گرفت.

نحوه ی پیدایش ثبت برند

برند در حوزه بازاریابی انبوه، در قرن نوزدهم و همزمان با ظهور کالاهاي بسته بندي شده مطرح گردید.

• علامت گذاري حیوانات به منظور شناسایی و جلوگیري از سرقت آن ها به زمان هاي بسیار دور برمی گردد.
در نقاشی هاي دیواري مصر پیش از تاریخ و همچنین در نقاشی هاي غارهاي اروپایی عصر برنز، علامت مالکیت داغ شده روي گله گوسفند یافت شده است. (ملین، 1999)

• برند یک نام و یا سمبل متمایزي است که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان براي شناسایی کالاها یا خدمات خود و تمایز آن از محصولات رقیبان به کار میبرند. (آکر، 1991 و کاتلر، 1996)

• برند یک نام، واژه، سمبل، طرح یا ترکیبی از آن ها است که با هدف شناساندن محصولات و یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به مشتریان و همچنین تمایز محصولات از سایر رقبا استفاده می شود.

یک برند، به یک محصول یا خدمت ابعادي را اضافه میکند تا آن محصول یا خدمت از سایرین متمایز گردد.

این تمایزها می تواند کارکردي منطقی، ملموس و یا حتی غیرملموس داشته باشد. (انجمن
بازاریابی آمریکا) (کاتلر و دیگران، 2001)

ثبت برند، نام و نشانی شاخص است که توانایی تفکیک و تمایز بین فروشندگان و کالاها و رقباي آن ها را داراست و البته حامی مشتري و تولیدکننده در برابر رقبایشان است. (جوزف و جیمی بویت، 1388)

موسسه حقوقی درسا دارای کادر مجرب و حرفه ای در زمینه ی ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج آماده ی هرگونه همکاری با شما مشتریان عزیز می باشد.