تمدید برند قبلا ثبت شده

فروردین, 1396 مقالات

تمدید برند

ارزش برند تجاری یا ثبت برند در کرج ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار بسیار زیاد می باشد، بنابراین ثبت آن در بازارهای مربوطه امری بسیار ضروری می باشد و نکته ی حائز اهمیت حفظ این برند یا برند تجاری طی سالیان متوالی است.

داشتن برند یک مزیت بسیار مهم را اجرا و منتقل می کند. در یک بازار پر از محصول و کالا یعنی جایی که ویژگی ها و مزایا به طور واقعی قابل تشخیص هستند، یک برند قدرتمند کمک می کند تا از میان سایر رقبا در بازار متمایز و مشخص شوید بنابراین به شناخته شدن محصول شما در بازار بسیار کمک می کند.

مشاوران با تجربه ی درسا ثبت به شما کمک میکنند تا به تمام سوالات ثبتی خود پاسخ داده و همواره در بازار جهانی یگانه باشید.

می توان خاطر نشان کرد که برند ثبت شده از تاریخ صدور ظرف مدت ده سال دارای اعتبار قانونی است. که در صورت تمایل اگر متقاضی نیازمند تمدید ثبت برند در کرج باشد میبایست طبق قوانین و ضوابط موجود اقدام به تمدید نماید،که اینکار نکات بسیار ریزی دارد که افراد باتجربه قادر به انجام آن هستند

و در حقیقت تمدید برند بسیار تخصصی و نیازمند داشتن مهارت می باشد. در این زمینه می توانید با متخصصین درساثبت در زمینه ی ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج تماس حاص فرمایید

پس از مدت ۱۰ سال مالک اجازه دارد طی ۶ ماه پس از اتمام دوره برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، نام تجاری خود را تمدید نماید . در صورت عدم درخواست تمدید ثبت، ظرف مهلت یاد شده امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت  با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

برندها بر طبق قوانین مالکیت صنعتی از زمان تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت علامت در صورت تأیید و صدور آگهی به مدت ۱۰ سال تاریخ اعتبار دارند. بعد از این مدت زمان باید برای تمدید برند اقدام گردد. تمدید برند پروسه ای مهم در حفظ و نگهداری برند است.

در صورتی که برای تمدید برند اقدام نگردد ، امتیاز برند سلب گردیده و شخص دیگری می توان جهت ثبت آن برند در آن طبقات اقدام نماید. تمدید برند باید از ۶ ماه قبل از اتمام مدت اعتبار برند شروع گردد و مالک تا ۶ ماه بعد از این مدت اعتبار نیز حق تقدم دارد البته با پرداخت جریمه دیرکرد اقدام برای تمدید برند..

انقضا مدت اعتبار

چنانچه مدت اعتبار برند منقضی شود و مالک نسبت به تمدید ثبت آن با توجه به قوانین و مقررات داخلی اقدام نکند، بدیهی است که مالک حقی نسبت به علامت یاد شده نخواهد داشت و در این خصوص هرکسی می تواند علامت یاد شده را به نام خود ثبت کند و مالک قبلی علامت نیز در این خصوص اولویتی ندارد و چنانچه بخواهد علامت یاد شده را دوباره ثبت کند باید کلیه مراحل و مدارک مربوط به ثبت برند را طی نماید.

تمدید برند به صورت دیگر

بعلاوه تمدید برند تجاری به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی صورت میگیرد که مدارک لازم جهت تمدید برند اشخاص حقیقی به شرح ذیل است:

کپی شناسنامه و کارت ملی – مهر و امضاء وکالتنامه – نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز مدارک لازم جهت تمدید برند اشخاص حقوقی عبارتند از:

کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات – کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء در شرکت – مهر و امضاء وکالتنامه – نمونه علامت – تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز می باشد.

طبق ماده ۹۰ در خواست تمدید ثبت علامت  در دو نسخه توسط متقاضی  علامت  تجاری  ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه می شود و بعد از امضاء به دفاتر ثبت  ارائه می گردد.

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و پیوست ها ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت وشماره آن را با قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

جهت اقدام تمدید طبق ماده ۹۱ علائم تجاری باید به نکات زیر توجه کرد.

۱- ارائه شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه و علامتی که برند آن مورد درخواست است.

۲- طبقه یا طبقات کالاهای و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت گردیده است.

۳- اسم و آخرین نشانی کامل متقاضی علامت  ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده صورت گرفته باشد.

طبق تبصره ۱می توان خاطر نشان کرد که درخواست تمدید ثبت وقتی قابل قبول است که هزینه مذبور جهت تمدید پرداخت شده باشد.

تبصره ۲در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت موظف است طبقه محصولات را بر اساس جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت وارد نماید. همچنین هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشارآگهی روزنامه رسمی توسط مالک برند پرداخت خواهد شد.

تبصره۳ مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر دهد و به دفاتر ثبت ارئه نماید.

تمدید برند دارای مزیتی نیز می باشد که می توان گفت این قانون موجب جلوگیری از انباشته شدن تعداد زیادی از علائم تجاری خواهد شد، که پس از انقضای دوره اول یا دوره های بعدی چنانچه مالک برند از برند ثبت شده‌ی خود استفاده ای نکند ،این اختیار را داشته باشد که نسبت به تمدید علامتی که نفعی برای او ندارد جلوگیری کرده که این امر موجب عدم انباشته شدن علائم تجاری بی خاصیت در کشور خواهد شد.

مدارک لازم جهت تمدید برند:

برای اشخاص حقیقی :

– کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت

– ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

برای اشخاص حقوقی :

ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (دارندگان حق امضا )

کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا

ارائه اصل یا کپی تصدیق ثبت شده

ثبت برند در کرج

موسسه حقوقی درسا آماده همکاری با شما در زمینه ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج می باشد.