بهمن, 1395 اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت و واردات و صادرات کالا ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابل است. یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‌شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.
انواع کارت بازرگانی
کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (شرکتی )
کارت بازرگانی اشخاص حقیقی (شخصی)


مزایای کارت بازرگانی


۱- اگر شخص حقیقی باشد، به عنوان تاجر شناخته می‌شود، مزیت این مسئله در این است که تجار دارای امتیازات خاص و ویژه‌ای به نسبت افراد عادی هستند که صاحبِ کارت بازرگانی نیز از آنها بهره‌مند خواهد شد.
۲- افرادِ دارای این کارت که به دلیل تجارت مجبور به سفرهای متعدد هستند، ویزای تجاری صادر می‌شود (که البته با توجه به قوانین هر کشوری این مسئله متفاوت خواهد بود).
۳- برای صاحب آن، امکان عضویت وی در اتاق‌های بازرگانی است.
۴- امکان ثبتِ نام و علائم تجاری غیرفارسی (لاتین) را به صورت استثنا به دارنده‌ی آن می‌دهد.
۵- واردات کالا از مناطق آزاد کشور به داخل مرزهای کشور است.
چگونگی استفاده از کارت بازرگانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
این کارت با مدت اعتبار یک الی پنج سال برای دارنده‌ی آن صادر می‌شود، و قابل تمدید نیز هست و در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی، معتبر است.
همچنین صدور این کارت برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله‌ی متقابل است، یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی در ایران داده می‌شود که در کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه‌ی فعالیت بازرگانی به‌صورت متقابل داده شود

شخص حقیقی

 • – ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی (پشت و رو)، کپی شناسنامه
 • – امضا وکالتنامه، جهت اظهارنامه و اوراق دفاتر پلمپ- امضا اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
 • – ارائه آدرس و کدپستی تجارتخانه: (همان آدرسی که سند مالکیت یا اجاره نامه با کاربری اداری به اسم شخص باشد)
 • – آدرس و کدپستی محل سکونت شخص
 • -سرمایه کارت بازرگانی(غیر نقدی)

شخص حقوقی

 • – ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل
 • – امضا وکالتنامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که یکسال از تاریخش نگذشته باشد
 • – آدرس و کد پستی تجارتخانه (فقط آدرس تهران)
 • – آدرس و کدپستی محل سکونت مدیرعامل
 • – مهر و امضا فرم های مربوطه: اظهارنامه و کارت بازرگانی و وکالتنامه
 • – سرمایه کارت بازرگانی