2634450133(98+)
2634457131(98+)

شرکت سهامی

صفحه اصلی / Posts tagged "شرکت سهامی"

ثبت شرکت سهامی در کرج

تشریفات مقدماتی ثبت شرکت سهامی در قانون تجارت ایران و همچنین قانون ثبت شرکت در کرج هیچگونه محدودیت و اجازه ای برای ثبت شرکت سهامی پیش بینی نشده است. بنابراین، برای ...

انون ثبت شرکت در کرج هیچگونه محدودیت و اجازه ای
۱۹
فروردین

تفاوت میان ثبت شرکت ها و قوانین آن ها ۱

تفاوت انواع  شرکت ها مقاله یک طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، ثبت شرکت در کرج قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از ...

موسسه حقوقی درسا آماده همکاری با شما در ثبت شرکت در کرج
۱۶
فروردین

ثبت تغییرات در شرکت قبلا ثبت شده

ثبت تغیرات در شرکت به کمک وکلای ثبت شرکت در کرج موسسه حقوقی درسا به راحتی در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه شرکت خود را ثبت کنید و اگر ...

در ثبت تغییرات،مراتب به اطلاع اداره ی ثبت شرکت ها می رسد و در ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده آکهی می شود ثبت شرکت در کرج
۱۰
فروردین