2634450133(98+)
2634457131(98+)

ثبت شرکت در کرج

صفحه اصلی / Posts tagged "ثبت شرکت در کرج"

ثبت شرکت تبلیغاتی

شرکت های تبلیغاتی : شرکت های تبلیغاتی در زمینه ایجاد، طراحی و پیاده سازی انواع تبلیغات، با استقلال کامل از مشتری ها عمل می کنند و بر روی مفاهیمی از قبیل ارزش ...

ثبت شرکت تبلیغاتی
۲۳
شهریور

ثبت شرکت دارویی

شرکت دارویی : شرکت دارویی، به شرکت های تولید کننده، وارد کننده و شرکت های فوریتی واردات دارو که صلاحیت آنها مطابق قانون به تأیید رسیده و مجوز فعالیت آنها صادر شده ...

ثبت شرکت دارویی
۲۲
شهریور

ثبت شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ : به شرکتی سهامی که مالکیت سهام شرکت دیگری را برعهده دارد، شرکت هلدینگ می گویند. هلدینگ از واژه لاتین Hold به معنی نگه داشتن گرفته می شود. به شرکت ...

ثبت شرکت در کرج
۱۴
شهریور

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت : پس از ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی ممکن است سهامداران و یا هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند و ...

ثبت شرکت در کرج
۱۱
شهریور

اخذ گواهینامه ارزش افزوده

گواهینامه ارزش افزوده : گواهینامه ارزش افزوده یک نوع مجوز است. این مجوز برای انجام امور مالی و کارهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده صادر می شود. گواهینامه VAT یا گواهی ...

مالیات بر ارزش افزوده
۵
شهریور