2634450133(98+)
2634457131(98+)

تقسيم سود

صفحه اصلی / Posts tagged "تقسيم سود"

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت در کرج به صورت تضامنی در حال حاضر ثبت شرکت در کرج به صورت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛در حالی که ...

از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده ثبت شرکت در کرج
۱۵
فروردین