2634450133(98+)
2634457131(98+)

تعریف برند

صفحه اصلی / Posts tagged "تعریف برند"

بهترین تعاریف برای ثبت برند

برند با ثبت برند در کرج  یک برند خوب، یک محصول، خدمت، فرد یا مکان قابل شناسایی است که خریداران و یا کاربران به دلیل منحصر به فرد بودن آن و ...

با ثبت برند در کرج یک برند خوب، یک محصول، خدمت، فرد
۱۷
فروردین

ثبت برند چیست؟

ثبت برند چیست؟ تعریف انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) راي برند یک نام تجاري (اصطلاح حقوقی بکار رفته براي ثبت برند) یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از این ...

ثبت برند در کرج به بهترین شکل توسط اساتید درسا انجام میگردد
۷
فروردین