2634450133(98+)
2634457131(98+)

مقالات

صفحه اصلی / "مقالات" (Page 16)

اخذ مجوز فعالیت(تاسیس)

سندی که بر اساس پرسشنامه تکمیل شده و توسط متقاضی صادر می شود را جواز تاسیس می گویند که بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید برای محصول یا گروهی ...

۹
بهمن

بیمه تامین اجتماعی

تعریفی در مورد بیمه حق بیمه عبارتی می باشد که از وجوهی که بر طبق قانون تامین اجتماعی و به منظور استفاده از مزایای تامین اجتماعی پرداخته می شود. دولت موظف می باشد ...

۹
بهمن

پلمپ دفاتر

شرکت ها و موسسه ها و سازمان هایی که مشمول قوانین مالیات باشند باید از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل ...

۹
بهمن

تشکیل پرونده ارزش افزوده

موسسه حقوقی درسا یکی از معتبرترین موسسات حقوقی در کرج می باشد که در امور مالیاتی ثبتی و حقوقی در خدمت شما عزیزان می باشد. مالیات غیرمستقیمی که مصرف کننده (خریدار) ...

۹
بهمن

اخذ کد اقتصادی

تمامی افرادی که قصد فعالیت اقتصادی و تجاری را دارند بایستی قبل از شروع به فعالیت نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدامات مربوطه را انجام دهند. کد ...

۹
بهمن