2634450133(98+)
2634457131(98+)

ساخت کلیپ

صفحه اصلی / برندینگ / "ساخت کلیپ"

ساخت کلیپ

کلیپ ها تکه های بریده شده از ویدیو هستند که معمولآ از قسمت هایی از ویدیویی بلندتر تشکیل شده اند. ویدیو کلیپ ها در فرمت دیجیتالی معمولآ در اینترنت یافت ...

ساخت کلیپ
۲۳
بهمن