2634450133(98+)
2634457131(98+)

توزیعی

ثبت برند توزیعی

ثبت برند توزیعی چیست؟ ثبت برند توزیعی به ثبت  آن دسته از برندهای توزیعی گفته می شود که توسط یک توزیع کننده یا تاجر روی کالاهایی قرار می گیرد و مسئولیت ...

ثبت برند در کرج همچنین ثبت برند توزیعی توسط گروه وکلای مجرب درسا صورت می پذیرد
۲۵
بهمن