2634450133(98+)
2634457131(98+)

ثبت طرح صنعتی

صفحه اصلی / "ثبت طرح صنعتی" (Page 2)

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست؟ آیا می دانستید اگر طرح جدیدی برای محصولات تولیدی خود ایجاد کرده اید قبل از افشا باید ثبت نمائید؟ آیا می دانستید اگر بسته بندی منحصر به فردی ابداع ...

ثبت طرح صنعتی
۲۳
بهمن

ثبت طرح صنعتی

موسسه حقوقی درسا با بهره گیری از بهترین وکیل در کرج تمامی سوالات و یا مدارک مورد نظر فردی که می خواهد اقدام به ثبت طرح صنعتی کند را در این ...

۱۰
بهمن