2634450133(98+)
2634457131(98+)

ورزشی

ثبت طرح ورزشی

این مطالعات معمولاً توسط شخص سومی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد، ‏زیرا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ...

ثبت طرح ورزشی
۲۴
بهمن