2634450133(98+)
2634457131(98+)

سهامی خاص

صفحه اصلی / ثبت شرکت / "سهامی خاص"

ثبت شرکت دارویی

شرکت دارویی : شرکت دارویی، به شرکت های تولید کننده، وارد کننده و شرکت های فوریتی واردات دارو که صلاحیت آنها مطابق قانون به تأیید رسیده و مجوز فعالیت آنها صادر شده ...

ثبت شرکت دارویی
۲۲
شهریور

سهامی خاص

برای آگاهی بیشتر در مورد ثبت شرکت سهامی خاص در کرج باید اطلاعات جامع و کاملی از قوانین و تعاریف شرکت سهامی خاص داشت که مؤسسه حقوقی درسا در این مقاله ...

۹
بهمن