2634450133(98+)
2634457131(98+)

ثبت شرکت

صفحه اصلی / دسته بندی / "ثبت شرکت"

ثبت شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ : به شرکتی سهامی که مالکیت سهام شرکت دیگری را برعهده دارد، شرکت هلدینگ می گویند. هلدینگ از واژه لاتین Hold به معنی نگه داشتن گرفته می شود. به شرکت ...

ثبت شرکت در کرج
۱۴
شهریور