2634450133(98+)
2634457131(98+)

بین الملل

ثبت برند بین الملل

 ثبت برند بین الملل متقاضی ثبت برند بین الملل  علاوه برتکمیل اظهارنامه بین المللی باید مبلغ مقطوعی را به فرانک سوئیس (۶۵۳ فرانک برای علائم سیاه وسفید و۹۰۳ فرانک سوئیس جهت ...

ثبت برند بین الملل توسط کارشناسان مجرب درسا
۲۵
بهمن