2634450133(98+)
2634457131(98+)

امور مالی و مالیاتی و بیمه

صفحه اصلی / "امور مالی و مالیاتی و بیمه" (Page 3)

پلمپ دفاتر

شرکت ها و موسسه ها و سازمان هایی که مشمول قوانین مالیات باشند باید از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل ...

۹
بهمن

اخذ گواهی ارزش افزوده

گواهینامه ارزش افزوده یک برگه A5 می باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر می شود.محتوای اصلی این نامه مجوزی در مورد اخذ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده ...

۹
بهمن

تشکیل پرونده ارزش افزوده

موسسه حقوقی درسا یکی از معتبرترین موسسات حقوقی در کرج می باشد که در امور مالیاتی ثبتی و حقوقی در خدمت شما عزیزان می باشد. مالیات غیرمستقیمی که مصرف کننده (خریدار) ...

۹
بهمن

اخذ کد اقتصادی

تمامی افرادی که قصد فعالیت اقتصادی و تجاری را دارند بایستی قبل از شروع به فعالیت نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدامات مربوطه را انجام دهند. کد ...

۹
بهمن

تشکیل پرونده مالیاتی

بعد از ثبت شرکت اشخاص حقیقی وحقوقی بایستی برای انجام امور مالیاتی خود پرونده تشکیل دهند به همین علت برای تشکیل پرونده مالیاتی خود باید اقدام کنند  و به اداره ...

۹
بهمن