2634450133(98+)
2634457131(98+)

تحریر و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده

صفحه اصلی / امور مالی و مالیاتی و بیمه / "تحریر و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده"

تحریر و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی ...

ثبت اظهارنامه مالیاتی
۲۴
بهمن