2634450133(98+)
2634457131(98+)

امور مالی و مالیاتی و بیمه

صفحه اصلی / "امور مالی و مالیاتی و بیمه"

اخذ گواهینامه ارزش افزوده

گواهینامه ارزش افزوده : گواهینامه ارزش افزوده یک نوع مجوز است. این مجوز برای انجام امور مالی و کارهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده صادر می شود. گواهینامه VAT یا گواهی ...

مالیات بر ارزش افزوده
۵
شهریور

سایر امور

مطلب جدید به زودی ارائه داده خواهد شد.

۲۴
بهمن

تحریر دفاتر مالی

الف . شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل)نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت ...

تحریر دفاتر مالی
۲۴
بهمن

تحریر و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی ...

ثبت اظهارنامه مالیاتی
۲۴
بهمن

تحریر و ثبت اظهارنامه عملکرد سالیانه

تعریف: کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می گردد را اظهارنامه مالیاتی می نامند. محاسبه مالیات در ایران: در ایران مالیات به ...

۲۴
بهمن