گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به موضوع گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت

گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت

گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت

برای دریافت دسته چک برای شرکت ها مدارک و انجام مراحل زیر مورد نیاز می باشد:

۱- طبق استعلام از بانک مرکزی ، ممنوعیت برای افتتاح حساب جاری نداشته باشند.

۲- ارائه یک نسخه کپی تایید شده از اساسنامه و یا شرکت نامه شخص حقوقی

۳- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی.
۴- مشخصات شرکت و یک به یک اعضاء (بر طبق تصویر روزنامه رسمی و تصویر کارت شناسایی معتبر آنها که برابر اصل گردیده ) با کارت افتتاح حساب جاری کنترل تا مشخصات شرکت و اعضاء با هم جابجا درج نگردیده باشد.
تعاون کشور ب
۵- ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز و ارایه مهر اشخاص حقوقی.
۶- تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی ر حسب مورد در خصوص شرکتهای تعاونی مسکن(کارگری و غیر کارگری).

گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی

۱-اصل و تصویر اساسنامه و شرکتنامه یا اظهارنامه (اساسنامه یا مرامنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری)، شناسه ملی

۲- اصل و تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت (مندرج در روزنامه رسمی)

۳- اصل و تصویرکارت ملی، شناسنامه عکس دار اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به انضمام آدرس محل فعالیت و کد پستی

۴- ارائه تعهد کتبی مبنی بر اعلام تغییرات احتمالی در مفاد اساسنامه ، ترکیب هیأت مدیره ، مدت اعتبار یا اختیارات ایشان

۵- قرار نداشتن نام شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در لیست افراد مشمول ماده ۲۱ قانون صدور چک و نیز فهرست افراد ممنوع الحساب و حسابهای درگیر طبق پاسخ استعلام انجام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- اخذ اطلاعات از محل شرکت و وضعیت مالی شرکت و مدیران

۷-داشتن یک نفر معرف که مورد اعتماد بانک بوده و یا از مشتریانی باشد که برای مدتی نزد بانک

حساب جاری داشته و بانک او را صالح و معتمد تشخیص دهد.
۸-قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضا قرارداد حساب جاری بانک، تکمیل کارت حساب جاری و معرفی دارندگان حق امضاء و تعیین شرایط برداشت از حساب
۹-اصل و تصویر مجوز فعالیت شرکت

۱۰-اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت

۱۱- تعیین اقامتگاه با استناد به اقامتگاه معین شده شرکت در اساسنامه

امید است که ارائه مقاله گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت توانسته باشد در جهت آگاهی شما قدم مثبتی برداشته باشد و کمک شایانی را به شما کرده باشد . درصورت هرگونه سوال و مشاوره در این مورد و دیگر مواردی همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، موسسه حقوقی و… با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین از تجربیات یک وکیل خوب بهرهمند شوید.