وکیل

نوشته شده در تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

 

کارشناسان موسسه حقوقی درسا بخاطر ضرورت آگاهی از تعاریف و اطلاعات مربوط به وکیل مقاله ای کامل در این راستا تهیه کرده اند تا افرادی که خواهان وکیل در کرج یا در دیگر نقاط کشور هستند با آگاهی اقدام نمایند.

وکیل

وکیل

وکیل

وکیل به فردی می‌گویند که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود و به تعبیری دیگر کسی است که به جای موکل کارهایی را که خود موکل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. قابل توجه است که اگر وکالت با سند عادی (غیررسمی) و یا سند رسمی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی) داده شود، برای انجام امور اداری یا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمی توان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکلای دادگستری را هم گنجاند.

 

وکلای دادگستری

وکلای دادگستری به فردی گفته میشود که پروانه وکالت را دارد  و در یکی از کانون های وکلای دادگستری عضویت دارد و از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) موظف به دفاع از حقوق موکل و پاسخ به ادعاها و دلایل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک است.

انتخاب وکیل

انتخاب وکیل یکی از مهم ترین اقدادمات در مسایل حقوقی میباشد و اولین قدم در راستای رسیدن به مقصود است چرا که وکلای خوب، نیمی از مسیر موفقیت در امور مربوطه را به  ارمغان می‌آورند.

انتخاب وکیل دادگستری توسط هر شهروند یا اشخص حقوقی بطور آزادانه و بر اساس تصمیم شخص از میان وکلای دادگستری صورت می‌پزیرد و رابطه میان وکلا و موکلان با تنظیم و امضای وکالتنامه و تعیین حق الزحمه وکلا آغاز می شود. قابل ذکر است که وکالتنامه به صورت فرم قرارداد چاپی است که کانون وکلا در اختیار وکلا قرار می دهد.

 تعهدات وکیل

  • وکلا در صورتی که خساراتی را به موکل برساند در صورتی که مقصر شناخته شود مسئول میباشند.
  • وکلا می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکنند
  • در صورتیکه برای انجام امری دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در امری دخالت نماید
  • اگر وکلا وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند انجام امری را به دیگری واگذار کنند.

قابل ذکر است که وکیل در توکیل ، وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد.

تعهدات موکل

  • موکل باید تمام تعهداتی را که وکلا در حدود وکالت خود کرده اند انجام دهد
  • موکل باید تمام مخارجی که وکلا برای انجام وکالت نموده است را بدهد.
  • موکل باید اجرت وکلا را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد .

 

افرادی که خواهان وکیل حقوقی حرفه ای در زمینه های مختلف  همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ ایزو ، اخذ کد اقتصادی  ، امور مربوط به خانواده مانند طلاق و خدمات بسیاری دیگر هستند میتوانند با موسسه حقوقی درسا جهت مشاوره و سپردن امور تماس حاصل فرمایند.