وظایف شرکت‌های کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵

هر شرکت دارای وظایف و راهبردهایی می باشد که بر اساس آن پایگذاری میشوند لذا در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور کامل به وظایف شرکت‌های کشتیرانی می پردازند.

وظایف شرکت‌های کشتیرانی

وظایف شرکت‌های کشتیرانی

وظایف شرکت‌های کشتیرانی

پیش تر در مقاله ی  ثبت شرکت کشتیرانی بطور  مختصر به وظایف شرکت‌های کشتیرانی  اشاره شده بود اما در این مقاله بطور کامل به آن به صورت موردی پرداخته شده است که به شرح زیر می باشد

اعزام کارکنان برای طی دوره‌های آموزشی مرتبط

اعلام کتبی عضویت در انجمن‌های صنفی و یا اتحادیه‌های منطقه ای به سازمان

تدارک خدمات مورد نیاز کشتی و کارکنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده‌های آن

استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب به منظور تسهیل در انجام وظایف مقرر

اعلام کتبی نام و مشخصات خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی طرف قرارداد به سازمان

بازاریابی در امور حمل و نقل دریایی و صدور اسناد حمل از طرف مؤسسه کشتیرانی مربوطه

رعایت موافقت نامه‌های منطقه‌ای و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با موضوع این آیین نامه

اخذ کرایه حمل و سایر مطالبات مربوط به کشتی، کانتینر یا محموله و مسافر به نمایندگی از طرف کشتیرانی مربوطه

انجام ترتیبات لازم جهت تخلیه، بارگیری، بارشماری و تحویل و تحول کالا،کانتینر و مسافرحسب مورد از طریق اشخاص دارای مجوز فعالیت از سازمان

شرکت‌های موضوع این آیین نامه مکلفند هنگام اخذ مجوز به سازمان گواهی نمایند که از کلیه مفاد این آیین نامه اطلاع حاصل نموده و متعهد به اجرای آنها می‌باشند.

سایر فعالیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه توسط شرکت نمایندگی کشتیرانی انجام می‌گردد.

توضیحات تکمیلی وظایف شرکت‌های کشتیرانی

انجام تشریفات ترانزیت کالا اعم از ترانزیت داخلی، خارجی و فعالیت‌های کارگزاری در مورد محمولاتی که مقصد آن بندر ورودی نبوده و دارای مقصد داخلی و یا خارجی مشخص دیگری باشد.

رعایت کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان، گمرک، محیط زیست، مناطق ویژه اقتصادی – بندری، مناطق آزاد تجاری و سایر مراجع ذیربط در زمینه مورد فعالیت

انجام ترتیبات لازم جهت تهیه و تکمیل اسناد محموله‌های وارده و یا صادره از/ به بنادر به منظور انجام تشریفات گمرکی از جمله تنظیم صورت جلسات کسر و اضافه تخلیه و صدور ترخیصیه و تقاضای اصلاح مانیفست

انجام امور مربوط به ورود، خروج و پاس کشتی‌ها در بنادر و حوزه مربوطه از قبیل اعلام نمایندگی به بندر، درخواست ورود و خروج، لیست جابجایی پرسنل کشتی‌ها، ارائه اطلاعات مورد نیاز بندر و پرداخت حقوق‌، عوارض و هزینه‌های بندری متعلق به کشتی حسب مقررات مربوطه و تسویه حساب

امید است که اطلاعات فوق درباره ی وظایف شرکت‌های کشتیرانی توانسته باشد مفید و مثمر ثمر واقع شده باشد قابل ذکر است که در صورت هرگونه سوال و مشاوره در این مورد و امور دیگری از قبیل ثبت شرکت ، موسسه حقوقی ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی و.. میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید