نمونه دادخواست طلاق توافقی

نوشته شده در تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بنا به تقاضای کاربران گرامی یک نمونه دادخواست طلاق توافقی را تهیه کرده اند.امیدواریم این مقاله  که در امر وکیل طلاق توافقی در کرج است مورد توجه شما قرار گیرد.

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

 

ریاست محترم دادگاه خانواده

سلام علیکم :

احتراماً بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:

به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ   ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم بواسطه عدم تفاهمات اخلاقی وروحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشوئی نمی باشیم لهذا بواسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه طلاق واجرای صیغه طلاق را درخواست داریم.

شرایط وتوافقات حاصله به این شرح است: ۱-زوجه تمامی مهریه خود/یا قسمتی از آنرا را شامل ……….. سکه بهار آزادی یا وجه نقد ومبلغ …………………….ریال را همزمان با اجرا ووقوع طلاق به زوج بذل نموده وزوج قبول بذل می نماید.۲-جهیزیه در نزد زوجه بوده ووی ادعای در اینخصوص ندارد.۳-زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است…………………………………………………….۴-زوجه ادعای در خصوص نفقه واجرت المثل ندارد/یا دارد و…………….مبلغ دریافت می نماید.

                                                                                              با تجدید ادب واحترام

امید است که این مقاله که مربوط است به نمونه دادخواست طلاق توافقی است مفید واقع شده باشد و افراد میتوانند جهت انجام این امور به کارشناسان و وکلای حقوقی درسا مراجعه کنند و تماس حاصل فرمایند و همچنین جهت اگاهی از مطلاب مشابهی از قبیل طلاق توافقی ، مراحل طلاق توافقی و.. به مقاله مربوطه مراجعه فرمایید

قابل ذکر است که میتوانید امور خود را به وکلای حقوقی درسا با وجود وکیل طلاق که در این امور باتجربه هستند  بسپارید.