مقایسه ی شرکت تضامنی و نسبی

نوشته شده در تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۵

شرکت نسبی و تضامنی دارای تفاوت و شباهت هایی هستند که در این مقاله کارشناسان درسا سعی کرده اند ابتدا به معرفی مختصری از این دو شرکت و سپس به مقایسه ی شرکت تضامنی و نسبی بپردازند تا اطلاعات مفیدی را در اختیار خوانندگان قرار دهند.

مقایسه ی شرکت تضامنی و نسبی

مقایسه ی شرکت تضامنی و نسبی

مقایسه ی شرکت تضامنی و نسبی

شرکت های نسبی و تضامنی در امور تجاری بعد از شرکت‌های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود ، مورد استقبال واقع شده اند زیرا شرکا در مقابل طلبکاران مسئول تضمین پرداخت قرض‌های شرکت هستند و شخصیت شرکا نقش بسیار مهمی در این نوع شرکت‌ها دارند

شرکت تضامنی

به شرکت‎ها‎یی که با هدف فعالیت تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می‎شوند. در صورتی که شرکت تضامنی دچار بدهی شود، هر یک از شرکا باید بدهی‎ها‎ی شرکت را پرداخت نمایند.

برای آگاهی بیشتر و کسب اطلاعات کامل به مقاله ی مربوط به شرکت تضامنی مراجعه فرمایید.

شرکت نسبی

شرکت نسبی در اروپا وجود ندارد و فقط در ایران می‌باشد و دو یا چند نفر به منظور انجام فعالیت تجاری که براساس آن هر یک از اعضا به نسبت سهمی که در شرکت آورده اند تشکیل می شود و دارای مسولیت و حق در سود و ضرر می باشند.

برای آگاهی بیشتر و کسب اطلاعات کامل به مقاله ی مربوط به شرکت نسبی مراجعه فرمایید.

تفاوت شرکت تضامنی و نسبی

طبق مقایسه ی شرکت تضامنی و نسبی ، تفاوت این دو شرکت در نحوه مسئولیت در قبال ضرر و زیان و نام شرکت است که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران مسئول پرداخت قروض شرکت هستند در حالی که در شرکت نسبی بر اساس ماده ۱۸۶ اگر دارائی شرکت نسبی برای ادای تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول هستند. در شرکت نسبی برای نام شرکت باید نام شریک یا شرکا ذکر شود، این برخلاف آن چیزی است که در شرکت تضامنی وجود دارد.

تشابه شرکت تضامنی و نسبی

  • زمانی دو شرکت تشکیل می‌شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی شرکت های تضامنی و نسبی براساس ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ ق.ت، تقویم و تسلیم شده باشند.
  • در هر دو شرکت نسبی و تضامنی بر طبق ماده ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۹ ق.ت، منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می‎شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر کرده باشد.
  • در شرکت نسبی شرکا باید حداقل یک نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیری تعیین نمایند که محدوده اختیارات آنها به مانند مدیران شرکت تضامنی است. ( با ماده ۱۸۵ ناظر به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق.ت، )
  • انتقال سهم الشرکه به دیگران طبق مقایسه ی شرکت تضامنی و نسبی فقط باید با رضایت شرکا امکان پذیر است.
  • موارد انحلال ، تبدیل شرکت ، تغییر شریک (بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا) و ادامه حیات شرکت طبق مقایسه ی شرکت تضامنی و نسبی، یکسان می‎باشد.
  • هر دو شرکت نسبی و تضامنی، فقط برای امور تجارتی تشکیل می‎شوند و ، اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی خواهد بود.