مراحل تجدید برند

نوشته شده در تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به مراحل تجدید برند میپردازند که یکی از اقدامات مهم پس از ثبت برند است چرا که برخی از متقاضیان با این فکر که زمانی که ثبت برند انجام شده است دیگر کار تمام است.

مراحل تجدید برند

مراحل تجدید برند

مراحل تجدید برند

متقاضیان ثبت برند باید بدانند که برندی که ثبت کرده اند برای مدتی محدود می‌باشد و لذا در سال‌های آتی باید جهت حفظ مالکیت برند ، مراحل تجدید برند را که در زیر بیان میشود طی کنند.

  1. تکمیل تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجاری تکمیل شده مربوط به تجدید علامت تجاری توسط متقاضی
  2. تحویل گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را بهمراه تقاضانامه و اظهارنامه تکمیل شده به مسئول اداره مالکیت صنعتی
  3. مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و مدارک ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و کارشناس را تعیین می نماید.
  4. کارشناس پس از وصول مدارک ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجاری را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و پس از پرداخت وجه به بانک ملی و ارائه فیش به حسابداری و ممهور شدن اظهارنامه به اداره مراجعه می نماید.
  5. مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می نماید و پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجاری ثبت خواهد شد.
  6. گواهی تجدید علامت صادر و پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او خواهد شد.

 

 

متقاضیان تجدید علامت تجاری میتوانند از تجربیات وکلای حقوقی موسسه درسا استفاده کنند و تمام مراحل تجدید برند را به آنها سپرده تا با اطمینان خاطر از به سرانجام رسیدن آن در هزینه و وقت خود صرفه جویی کنند همچنین میتوانند از دیگر خدمات موسسه از قبیل ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ ایزو و… بهرهمند شوند.