مدیران شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به بحث مهم مدیران شرکت و انتخاب و اختیارات آنها میپردازند که یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت میباشد چرا که در موفقیت شرکت ها نقش مهمی دارند.

مدیران شرکت

مدیران شرکت

مدیران شرکت

مدیران شرکت به عنوان سکانداران هدایت شرکت میباشند که مسیر موفقیت شرکت به انتخاب درست آنها بستگی دارد که در زیر به شرحی درباره ی انتخاب مدیران و اختیاراتشان پرداخته میشود.

انتخاب مدیران

طبق ماده ۱۰۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود ممکن است توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می گردند اداره شود و مدیران مزبور می توانند برای مدت محدود یا نا محدود انتخاب شوند.
قابل ذکر است که مدیران شرکت باید اشخاص حقیقی بوده و اهلیت قانونی برای انجام مدیریت داشته باشند.

 

اختیارات مدیران

طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد .
مدیران در مواردی مانند تنظیم بعضی از قراردادها و یا انجام برخی از اعمال حقوقی مهم مانند اخذ وام از بانک (غیر از اعتبار) رهن اموال غیر منقول شرکت و یا وثیقه و غیره مکلف به کسب اجازه قبلی از شرکا می باشند و درصورت تجاوز از اختیار خود علاوه بر حبران زیان وارده شرکا می توانند عزل مدیر متخلف را بخواهند بدون اینکه نامبرده حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عزل را داشته باشد.

سایر اختیارات مدیران شرکت عبارتند از :

  • دعوت مجامع عمومی توسط مدیران شرکت
  • گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته های قانونی مندرج در ماده (١١٣ ق.ت)
  • گزارش در مورد افزایش و کاهش سرمایه
  • گزارش سالیانه راجع به فعالیت وضع عمومی شرکت
  • اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مدیران و بازرسان
  • تصویب ترازنامه کاهش و افزایش سرمایه توسط مدیران شرکت
  • تغییرات شرکت و اساسنامه
  • انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن به اداره ثبت شرکتها.

 

متقاضیان میتوانند پس از ثبت شرکت  با برخوداری از یک وکیل حقوقی که بهرهمند شوند تا در اموری مانند انتخاب مدیران و مسایل حقوقی دیگر مشورت بگیرند تا شرکت خود را به بهترین نحو اداره و بسوی پیشرفت و موفقیت سوق دهند لذا در این زمینه میتوانند از تجربیات وکلای حقوقی و خدمات موسسه حقوقی درسا ازقبیل ثبت شرکت ، اخذ ایزو ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی و … بهره مند شوند.