مدارک مورد نیاز ثبت برند

نوشته شده در تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

پس از درخواست های فراوان پس از ارائه مقاله های ثبت برند و ثبت برند جهانی در این مقاله به مدارک مورد نیاز ثبت برند مربوط به هر یک اشاره میشود .

مدارک مورد نیاز ثبت برند

مدارک مورد نیاز ثبت برند

مدارک مورد نیاز ثبت برند

پیش تر در مقاله هایی به ثبت برند و ثبت برند جهانی پرداخته شده است  و در زیر به مدارک مورد نیاز ثبت برند مربوط به هر یک بطور جداگانه پرداخته میشود

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در ایران

 1. تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده
 2. مدارک مثبت هویت متقاضی؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی ، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

ج) مدارک نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

 1. نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر
 2. درصورت سه بعدی بودن برند ارائه برند به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
 3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
 4. استفاده از حق تقدم: درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت برند بین امللی (ثبت مادرید) :

 5. نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
 6. معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری
 7. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .
 8. اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری
 9. تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای مورد نظر متقاضی
 10. برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
 11. رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی

افراد متقاضی ثبت برند و ثبت برند جهانی میتوانند با کارشناسان موسسه حقوقی درسا مشورت کرده و مراحل ثبت را به آنها سپرده تا با استفاده از تجربیاتشان بهترین روش را با کمترین هزینه برگزینند و همچنین میتوانند در دیگر خدمات موسسه از جمله ثبت شرکت ، اخذ گرید ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و… مشورت کنند و با وکلای حقوقی ما تماس بگیرید.