مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۵

در این مقاله به بررسی مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی می پردازیم که در دو بخش کد اقتصادی شخص حقوقی و شخص حقیقی قابل بحث و بررسی است. این مقاله که توسط کارشناسان مجرب درسا آماده گردیده است تا آگاهی شما را در امر اخذ کد اقتصادی و ثبت شرکت بالا ببرد.

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی

مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی

۱-درخواست کتبی شرکت.
۲-روزنامه رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن وجود دارد.
۳-فیش پرداختی
۴-فتوکپی شناسنامه از همه صفحات.
۵-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی
۶-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
پس از تهیه و تکمیل مدارک بالا که توسط مدیرعامل یا وکیل قانونی تنظیم و به‌وسیله شرکت مهرشده و به حوزه مالیاتی مربوطه رسیده و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید آن را تحویل مؤدی می‌کند و بعدازآن مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و در آنجا بررسی‌شده و مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق‌الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می‌نماید .
اگر پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایجاد شود باید برگه‌ها و مدارک لازم تکمیل به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود .

مدارک مربوط به درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی

۱-درخواست کتبی شخص .
۲-فتوکپی پروانه کسب .
۳-فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه .
۴-فیش پرداختی
۵-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
۶-عکس ۲*۳ متقاضی(سه قطعه )
۷-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری
پس از تهیه مدارک و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسیدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می‌نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آن‌ها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آن‌ها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می‌نماید .
اگر پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایجاد شود باید فرم‌ها و مدارک لازم تکمیل به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه‌ی ثبت شرکت و اخذ کدهای اقتصادی و ارزش‌افزوده برای شرکت خود با کارشناسان مجرب درسا از طریق تماس با ما ، تماس حاصل فرمایید .