قوانین علیه سوءاستفاده از برند

نوشته شده در تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بعد از سوالات فروان در زمینه ثبت برند در این مقاله به قوانین علیه سوءاستفاده از برند که بسیاریی از پرسش ها را در بر می‌گرفت می‌پردازند.

قوانین علیه سوءاستفاده از برند

قوانین علیه سوءاستفاده از برند

قوانین علیه سوءاستفاده از برند

یکی از مهمترین امور مربوط به ثبت برند ، انحصار آن است که در صورت عدم رعایت حق انحصار با شخص خاطی بر خورد قانونی خواهد شد و شخص حقیقی و حقوقی که از علامت سوء استفاده کرده و یا جعل نموده باشد از سوی قانون مجرم شناخته می شود و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت چنانچه در قانون مجازات اسلامی بنا به ماده ۵۲۹  درباره قوانین علیه سوءاستفاده از برند چنین اشاره شده است :

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیردولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بنا بر اشاره این قانون که علاوه بر جعل و سوء استفاده از علامات تجاری مجموعه ها به سوء استفاده از علامات در انحصار دولت نیز اشاره کرده است و حداقل توابع قانونی آن را اعلام نموده است.
در رابطه قوانین علیه سوءاستفاده از برند و عدم رعایت حق انحصار علامات تجاری نیز این قوانین بطور سخت گیرانه ایی حاکم می باشد به طوری که قوانینی توسط قانون گذار وضع گردیده است که طی آن متخطی علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دو محکوم می شود.

قابل ذکر است که در این ماده فقط به مجازات حبس و جرای نقدی پرداخته شده است و تصمیم گیری درباره منافع و اموالی که از طریق سوءاستفاده برند بدست آمده است به عهده ی دادستان ،بازپرس و قاضی قرار داده است

 

جهت ثبت برند و موارد مربوط به آن و هر گونه سوال و مشاوره درباره قوانین علیه سوء استفاده از برند مبتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید همچنین میتوانید در زمینه هایی  همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی  و… از وکلای متخصص و با تجربه درسا بهرهمند شوید.