عزل مدیر شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به موضوع مهم عزل مدیر شرکت و قوانین و نکات مهم مرتبط با آن پرداخته اند که در طول حیات شرکت اتخاذ این تصمیم در راستای منافع شرکت امری طبیعی و ضروری است

عزل مدیر شرکت

عزل مدیر شرکت

عزل مدیر شرکت

عزل مدیر شرکت یکی از تصمیماتی هست که در طول حیات شرکت بنابه دلایل مختلفی ممکن است اتفاق بیوفتد که قانون تجارت در مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نظر خاصی ندارد. پاسخ به  سوالاتی همچو آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ در ماده ۱۲۱ قانون تجارت ، قانون گذار در مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و در مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است.

 پاسخ دادن به سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر در چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر.

ماده ۱۰۵ قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت…»؛
میتوان از  کلمه نمایندگی چنین برداشت کرد که، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که در مورد شرکت تضامنی گفته شده است. در نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو مورد زیر توجه کرد :

  1. اساسنامه هیچ گونه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر معین نکرده است که چنین صورتی، مدیر با توجه به ماده ۱۰۶ قانون تجارت، یعنی با اکثریت سرمایه ای قابل عزل خواهد بود، بدون توجه به مدت مأموریت او.
  1. اساسنامه برای احراز مدیریت شرکت شرایط خاصی مقرر کرده است؛ مثل داشتن حداقلی از سواد و تخصص که در این صورت، مدیر شرکتبا همان اکثریت مندرج در ماده ۱۰۶ قانون تجارت، قابل عزل است؛ اما انتخاب مدیر جدید باید با توجه به اساسنامه می که در مقاله انتصاب مدیر شرکت به آن پرداخته شده است.

عزل مدیر شرکت در شرایط خاصی ممکن است موجب مسئولیت شرکا شود. در صورتی که خود مدیر نیز بی موقع استعفا کند و این استعفا موجب ورود خسارت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث گردد، تحت شرایط خاص حقوق مدنی و با توجه به مسئولیت قراردادی و مدنی، محکوم به جبران خسارت خواهد شد. قابل ذکر است که عزل مدیر ویا استعفای وی نیازی به اجازه دادگاه ندارد.

 

عزل مدیر همانطور که گفته شده است ممکن است که موجب خساراتی به شرکت و شرکا وارد کند درنتیجه مشاوره در این راستا امری مهم می باشد لذا جهت هرگونه سوال و مشاوره درباره عزل مدیر شرکت و حتی زمینه هایی همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند  ، … و بهرهمند شدن از یک وکیل خوب در کرج یا سایر نقاط کشور میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید.