صلاحیت مجمع عمومی عادی

نوشته شده در تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

پیش تر در مقاله های دیگری کارشناسان موسسه حقوقی درسا به مجمع عمومی و انواع آن پرداخته اند که در ین مقاله به طور اختصاصی به صلاحیت مجمع عمومی عادی اشاره می‌کنند.

صلاحیت مجمع عمومی عادی

صلاحیت مجمع عمومی عادی

صلاحیت مجمع عمومی عادی

طبق ماده ۸۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷  مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به استثنای آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

 

مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موارد زیر باید تشکیل شود

  • مواقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است
  • رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت
  • رسیدگی به صورت حساب دورۀ عملکرد سالیانه شرکت
  • رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان
  • سایر امور مربوط به حساب های سالی مالی

قوانین مربوط به مجمع عمومی عادی

 طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ و تبصره آن ،  بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

در ماده ۹۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ چنین بیان شده است که تصمیم به تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و تعیین میزان سود قابل تقسیم نیز با مجمع عمومی عادی است.
علاوه بر این، ممکن است تصمیمات مهم دیگری نیز در مجمع عمومی عادی اتخاذ شود؛ مانند نصب و عزل مدیران (ماده ۱۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، یا انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنان، مشروط بر اینکه مجمع عمومی جانشینشان را نیز انتخاب کند(ماده ۱۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
قابل ذکر است که می توان در اساسنامه پیش بینی کرد بعضی از اموری که انجام دادن آنها در صلاحیت هیئت مدیره است، به دلیل اهمیت با تأیید مجمع عمومی انجام شود.
قانون گذار نیز اجرای بعضی از عملیات مدیران را به تأیید مجمع عمومی موکول کرده است؛ مانند معاملاتی که بین شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره منعقد شده است. این معاملات تابع تشریفات خاص مذکور در مواد ۱۲۹ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ است و اگر مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود(ماده ۱۳۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷). البته، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه، در صحت اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد(ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

 

 

جهت بهرهمند شدن از خدمات موسسه حقوقی درسا از قبیل ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و… با کارشناسان و وکلای حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید.